הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2012
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט 5.1 מיליון בעלי זכות בחירה חיים היום בישראל 26.12.2012
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הבדלים בתוחלת החיים בין ערים בישראל, בשנים 2009-2005 6.12.2012
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2011 21.10.2012
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום ירושלים 16.5.2012
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט ערב יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל - כ-7.881 מיליון תושבים 25.4.2012
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©