הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2013
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט בקרוב פרסום חדש: פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005 25.11.2013
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2012 12.11.2013
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אוכלוסיית ישראל ערב יום העצמאות ה-65 14.4.2013
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2011 8.4.2013
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 3.4.2013
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©