הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2014
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2013: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית 17.11.2014
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט מטרופולינים בישראל - הגדרה מחודשת בעקבות מפקד האוכלוסין 2008 29.7.2014
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אוכלוסיית ישראל ערב יום העצמאות ה-66 1.5.2014
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2012 27.4.2014
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©