הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2014: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית 10.11.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט יישובים ואוכלוסייה בישראל 2014 21.10.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל בשנת 2014 19.5.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט סקר שבוצע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב נוסעים שחזרו מחו"ל: 86% מהנוסעים הישראלים שבעי רצון מהשימוש בדרכון הביומטרי בנתב"ג 6.5.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אוכלוסיית ישראל ערב יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל - 2015 21.4.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2013 16.4.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 17.2.2015
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי זכות בחירה בישראל 9.2.2015
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©