הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אפיון יישובים בתוך מועצות אזוריות וסיווגם לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 25.12.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הנוצרית בישראל - נתונים לרגל חג המולד - 2016 21.12.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2015: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית 19.12.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי הרשות המקומית של יישוב המגורים 13.12.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל - לקט נתונים לרגל חג הסיגד 28.11.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 2.11.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט ממוצע מרחקים (קומפקטיות) של מועצות אזוריות, 2015 10.10.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקרבן 12.9.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2015 זמין באינטרנט 16.8.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: אמון הציבור במוסדות, בגופים ובארגונים שונים 10.7.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2015 25.5.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2014 17.4.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן לאומי - 2014-2013 16.3.2016
קובץ בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 7.2.2016
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©