"אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2006" - לקט נתונים
לוחות ותרשימים
1.המועצות המקומיות והעיריות לפי סדר א''ב - דירוג, שיוך לאשכול, אוכלוסייה, ערכי המשתנים, ציון התקן ודירוג לפי המשתנים המשתתפים בחישוב המדד

2.המועצות האזוריות לפי סדר א''ב - דירוג, שיוך לאשכול, אוכלוסייה, ערכי המשתנים, ציון התקן ודירוג לפי המשתנים המשתתפים בחישוב המדד

3.המועצות המקומיות והעיריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג ושיוך לאשכול

4.המועצות האזוריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג ושיוך לאשכול

5.מפתח מעבר מאשכול מועצות אזוריות לאשכול מועצות מקומיות ועיריות