תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 2035
לוחות ותרשימים
1.אוכלוסייה בשנת הבסיס 2010 ותחזית לשנים 2015, 2025 ו-2035, לפי חלופה, קבוצות אוכלוסייה, דת וגיל

2.מרכיבי גידול האוכלוסייה

3.נחות של שיעור פריון כולל, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת

4.הנחות תוחלת החיים בלידה, לפי דת

5.הנחות אודות עלייה, מאזן הישראלים השוהים בחו''ל, איחוד משפחות ומאזן הגירה בין-לאומית, לפי חלופה ודת

6.הנחות על הרכב העולים, לפי מין וגיל

7.הנחות על הרכב איחוד משפחות, לפי מין וגיל - קבוצת אוכלוסייה ודתות נבחרות

8.חלופה בינונית - מרכיבי גידול האוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת

9.תחזית אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל - חלופה גבוהה

10.תחזית אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל - חלופה בינונית

11.תחזית אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל - חלופה נמוכה

12.לוח סיכום א.- אוכלוסייה בשנת הבסיס 2010 ותחזיות לשנים 2015 - 2035, לפי חלופה, קבוצות אוכלוסייה ודת

13.לוח סיכום ב.- אומדנים ל-2010-2006 ותמצית ההנחות לשלוש החלופות של תחזית האוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת