הכמות המבוקשת של דירות חדשות - 2016 וינואר 2017
לוחות ותרשימים
1.כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי מטרה

2.דירות חדשות שנמכרו לפי מחוז

3.תרשים 1 - כמות מבוקשת של דירות חדשות, ינואר-דצמבר

4.תרשים 2 - כמות מבוקשת של דירות חדשות בתקופה

5.תרשים 3 - דירות חדשות שנמכרו בתקופה