עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ז (2016/17)
לוחות ותרשימים
1.שיעור עובדי ההוראה ברפורמה, לפי שלב חינוך, 2017-2011

2.עובדי הוראה חדשים, לפי שלב חינוך, תשנ"ה-תשע"ז (2016/17-1994/95)

3.מסגרות השכלה גבוהה בקרב עובדי הוראה חדשים, 2017-2008

4.עובדי הוראה חדשים, לפי שלב חינוך והתמחות בהוראה, 2017-2000

5.שיעורי עזיבה כעבור שנה, בקרב עובדי הוראה חדשים, לפי התמחות בהוראה, 2014-2000

6.שיעור הנשים מסך עובדי ההוראה בבתי ספר, לפי מגזר ושלב חינוך, תשנ"א-תשע"ז (2016/17-1990/91)

7.עובדי הוראה לפי שלב חינוך, מגזר וגיל, 2017-1991

8.עובדי הוראה בעלי תואר שני, לפי מגזר ושלב חינוך, 2017-2000

9.פסיכומטרי ממוצע של עובדי הוראה חדשים, לפי השכלת אם של התלמידים, 2017-2000

10.ציון פסיכומטרי ממוצע בחשיבה כמותית/באנגלית בקרב עובדי הוראה חדשים להוראת מתמטיקה/אנגלית, לפי מגזר ושלב חינוך, 2017-2011

11.שיעור המורים בעלי רקע השכלתי להוראת אנגלית ומתמטיקה, לפי שלב חינוך ומגזר, תשע"ו 2015/16