מדד מחירי יצרן - פברואר 2017
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי

2.המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי

3.מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ במתכונת ''הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011''

4.מדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת ''הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011

5.אחוזי שינוי תקופתיים במדדי המחירים