מדד מחירי יצרן - מרס 2017
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי

2.המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי

3.מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ במתכונת ''הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011''