סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2017
לוחות ותרשימים
1.ארצות הסחר - יבוא ויצוא, מיליוני דולרים

2.ארצות הסחר - יבוא ויצוא, מיליוני ש''ח

3.ארצות הסחר - יבוא ויצוא, ללא יהלומים (מיליוני דולרים)

4.ארצות הסחר - יבוא ויצוא, ללא יהלומים (מיליוני ש''ח)

5.ארצות הסחר, לפי ארצות וקבוצת ארצות (מיליוני דולרים)

6.ארצות הסחר, לפי ארצות וקבוצת ארצות (מיליוני ש''ח)

7.מדינות חברות ב-OECD - יבוא ויצוא (מיליוני דולרים)

8.מדינות חברות ב-OECD - יבוא ויצוא (מיליוני ש''ח)