מדדי מחירים בסחר חוץ- סחורות- לשנת 2016
לוחות ותרשימים
1.מדדי המחיר ותנאי הסחר בסחר חוץ (נוסחת פישר)

2.מדדי המחיר של יבוא סחורות ברוטו, לפי קבוצה (נוסחת פישר)

3.מדדי המחיר של הייצוא ברוטו, לפי קבוצה (נוסחת פישר)

4.מדדי הנפח בסחר חוץ, לפי סך הכל ייבוא וייצוא(נוסחת פישר)

5.מדדי הנפח של ייבוא סחורות ברוטו, לפי קבוצה (נוסחת פישר)

6.מדדי הנפח של היצוא ברוטו, לפי קבוצה (נוסחת פישר)

7.מדדי המחיר של יבוא מוצרי צריכה, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

8.מדדי המחיר של יבוא חומרי גלם, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

9.מדדי המחיר של יבוא מוצרי השקעה, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

10.מדדי הנפח של יבוא מוצרי צריכה, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

11.מדדי הנפח של יבוא חומרי גלם, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

12.מדדי הנפח של יבוא מוצרי השקעה לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

13.מדדי המחיר של היצוא החקלאי, לפי ענפי כלכלה מקובצים (נוסחת פישר)

14.מדדי המחיר של היצוא תעשייתי, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים (נוסחת פישר)

15.מדדי הנפח של היצוא החקלאי, לפי ענפי כלכלה מקובצים (נוסחת פישר)

16.מדדי הנפח של היצוא תעשייתי, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים (נוסחת פישר)

17.מדדי מחירים של היצוא התעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית (נוסחת פישר)

18.מדדי מחירים של היצוא התעשייתי, לפי תעשיות טכנולוגיה עילית (נוסחת פישר)

19.מדדי מחירים של היצוא התעשייתי, לפי תעשיות טכנולוגיה מעורבת - עילית (נוסחת פישר)

20.מדדי מחירים של היצוא התעשייתי, לפי תעשיות טכנולוגיה מעורבת - מסורתית (נוסחת פישר)

21.מדדי מחירים של היצוא התעשייתי, לפי תעשיות טכנולוגיה מסורתית (נוסחת פישר)

22.מדדי המחיר של היבוא , לפי סיט''ק תיקון IV, סוג (נוסחת פישר)

23.מדדי המחיר של היצוא, לפי סיט''ק תיקון IV, סוג (נוסחת פישר)

24.מדדי המחיר לפי ארצות וקבוצת ארצות (נוסחת פישר)

25.מדדי המחיר לפי ארצות וקבוצת ארצות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) (נוסחת פישר)