מדד הפריפריאליות של יישובים ושל רשויות מקומיות, 2015
לוחות ותרשימים
1.רשויות מקומיות לפי סדר עולה של מדד הפריפריאליות 2015: ערך מדד, דירוג ואשכול, ערך ודירוג לפי כל אחד ממרכיבי המדד

2.יישובים לפי סדר עולה של מדד הפריפריאליות 2015: ערך מדד, דירוג ואשכול, ערך ודירוג לפי כל אחד ממרכיבי המדד

3.יישובים בתוך מועצות אזוריות בסדר אלף-ביתי של שמות המועצות האזוריות, ובתוך כול מועצה אזורית - בסדר עולה של מדד הפריפריאליות 2015

4.ביאור קוד מעמד מוניציפאלי ורשימת המועצות האזוריות