השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: יולי 2017
לוחות ותרשימים
1.משרות שכיר (עובדים ישראלים)

2.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים)

3.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (עובדים ישראלים)

4.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי - נתונים מקוריים

5.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר

6.תרשים 1 - משרות שכיר לפי ענף כלכלי

7.תרשים 2 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי

8.תרשים 3 - משרות שכיר

9.תרשים 4 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

10.תרשים 5- שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים

11.תרשים 6 - אחוז השינוי בחישוב שנתי של משרות שכיר - אפריל-יוני 2017 - נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

12.תרשים 7 - אחוז השינוי בחישוב שנתי של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים - נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

13.תרשים 8 - משרות שכיר (אחוזים) ושכר ממוצע למשרת שכיר (ש''ח) לפי מגזר