יציאות ישראלים לחו"ל במרס 2017
לוחות ותרשימים
1.יציאות לחו''ל של ישראלים

2.יציאות לחו''ל של ישראלים לפי גיל ומין

3.מספר היציאות לחו''ל של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו''ל ובאו לארץ ל''ביקורי מולדת''

4.תרשימים 2-1 - יציאות לחו''ל של ישראלים בדרך האוויר