לינות במלונות תיירות: ינואר-יוני 2017
לוחות ותרשימים
1.לינות במלונות תיירות

2.תרשימים 4-2 - לינות במלונות תיירות