רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: יוני-אוגוסט 2017
לוחות ותרשימים
1.מדדי ערך סך הרכישות בכרטיסי אשראי

2.מוצרים ושירותים אחרים

3.מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל)

4.מוצרי תעשייה

5.שירותים

6.מדדי רכישות בכרטיסי אשראי