פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2017
לוחות ותרשימים
1.מדדי סך הפדיון של רשתות השיווק במחירים קבועים

2.מדדי פדיון המזון של רשתות שיווק במחירים קבועים