סקר אמון הצרכנים - מרץ 2017
לוחות ותרשימים
1.מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, מתוך סקר אמון הצרכנים, מרץ 2011 - מרץ 2017 (אחוזים)

2.מדד אמון הצרכנים לחודשים מרץ 2015, 2016 ו-2017 במדינות OECD נבחרות

3.מדד אמון הצרכנים היחסי, מרץ 2012 עד מרץ 2017