סקר הערכת מגמות בעסקים - ספטמבר 2017
לוחות ותרשימים
1.מאזן נטו כללי ינואר 2015 -ספטמבר 2017

2.מאזן שאלון התעשייה לעומת שינוי מדד ייצור ינואר 2015- אוגוסט 2017

3.מאזן שאלון הבינוי שאלות נבחרות ינואר 2015- אוגוסט 2017

4.מאזן מכירות שאלון מסחר קמעונאי לעומת שינוי מדד פדיון ינואר 2015- אוגוסט 2017

5.מאזן שאלת מכירות לשוק המקומי בענפי השירותים לעומת שינוי מדד פדיון ינואר 2015 -אוגוסט 2017

6.מאזן נטו שאלת פדיון עבר בענף המלונאות לעומת שינוי בפדיון במלונות תיירות ינואר 2015-אוגוסט 2017