יציאות ישראלים לחו"ל במאי 2018
לוחות ותרשימים
1.יציאות לחו''ל של ישראלים

2.יציאות לחו''ל של ישראלים לפי גיל ומין

3.מספר היציאות לחו''ל של אזרחים ישראלים ומתוכם מספר יציאות הישראלים המתגוררים בחו''ל ובאו לארץ ל''ביקורי מולדת''

4.תרשימים 2-1 - יציאות לחו''ל של ישראלים בדרך האוויר