כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר-יוני 2018
לוחות ותרשימים
1.כניסות מבקרים לישראל

2.כניסות תיירים לישראל

3.כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות

4.כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

5.תרשימים 2-1 - כניסות תיירים בדרך האוויר והיבשה

6.תרשימים 4-3 - כניסות תיירים בדרך האוויר