אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2011
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

4.השקעה גולמית מקומית

5.תוצר מקומי גולמי במחירי בסיס

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©