אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מאי 2018
לוחות
1.כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי מטרה

2.דירות חדשות שנותרו למכירה וחודשי היצע ביוזמה פרטית

3.דירות חדשות שנמכרו לפי מחוז

4.תרשים 1 - כמות מבוקשת של דירות חדשות

5.תרשים 2 - כמות מבוקשת של דירות חדשות בתקופה

6.תרשים 3 - דירות חדשות שנמכרו בתקופה

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©