אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשעח (2017/18) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית
לוחות
1.סטודנטים לפי תואר אקדמי ולפי תחום לימוד - תשע (2009/10) ותשעח (2017/18)

2.תרשים 1 - סטודנטים חדשים לתואר ראשון לפי מוסד לימודים - תש"ע (2009/10)-תשעח (2017/18)

3.תרשים 2 - אחוז הנשים בקרב סטודנטים לפי קבוצת אוכלוסייה ותואר אקדמי, תש"ע (2009/10)-תשעח (2017/18)

4.תרשים 3 - אחוז הערבים בקרב סטודנטים לפי תואר אקדמי, תש"ע (2009/10)-תשעח (2017/18)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©