אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2018
לוחות
1.אחוז הנשים הנשואות לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצות גיל נבחרות - סוף 2015

2.- שיעור פריון כולל המדינות החברות ב OECD, 2015

3.אחוז הנשים בנות 15 ומעלה, הגרות בגפן לפי גיל, 2017

4.בני 20 ומעלה המרגישים לחץ, בדידות ומצוקה, לפי מין, 2016

5.שיעור השכירים בעשירונים של פרטים לפי הכנסה חודשית ברוטו שכירה, לפי מין, 2016

6.אחוז הכנסה חודשית של אישה מתוך הכנסה של גבר, 2016-1990

7.הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה שכירה, לפי מספר שנות לימוד ומין, ש"ח, 2016

8.הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה שכירה, לפי מין ומשלח יד, ש"ח, 2016

9.אחוזי הנשים בקרב כלל הסטודנטים לפי תואר, בתחומי הלימוד שבהם ייצוגן הוא הגבוה ביותר והנמוך ביותר - תשעז 2016/17

10.שיעור הנשים המורשות לנהוג מסך המורשים לנהוג באותה קבוצת אוכלוסייה 2016-2006

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©