אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2016
לוחות
1.הוצאות והשקעות בחברות העוסקות במו''פ

2.משרות בחברות העוסקות במו''פ

3.מימון סך ההוצאה למו''פ, בחברות העוסקות במו''פ במגזר העסקי

4.פדיון, יצוא ומכירות מו''פ

5.הוצאות מו''פ שוטפות לפי תחומי פעילות וענף כלכלי

6.תרשים 1 - סך ההוצאה למו''פ במגזר העסקי לפי ענף כלכלי

7.תרשים 2 - סך ההוצאה למו''פ לפי ענף כלכלי

8.תרשים 3 - סך ההוצאה למו''פ במגזר העסקי (במחירים קבועים)

9.תרשים 4 - סך ההוצאה למו''פ בענפים נבחרים (במחירים קבועים)

10.תרשים 5 - הכנסות ממכירת מו''פ לפי ענף כלכלי

11.תרשים 6 - הוצאות מו''פ שוטפות לפי תחומי פעילות

12.תרשים 7 - מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות לפי ענף כלכלי

13.תרשים 8 - אחוז ההוצאה למו''פ פנימי של המגזר העסקי מתוך התמ''ג בקרב מדינות השייכות ל-OECD

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©