אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוגוסט 2018
לוחות
1.משרות שכיר (עובדים ישראלים)

2.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים)

3.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (עובדים ישראלים)

4.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי - נתונים מקוריים

5.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר

6.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011)

7.תרשים 1 -שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי

8.תרשים 2 - ענף שירותי אירוח ואוכל (ענף סדר I)- משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי חלוקה לענפים ראשיים

9.תרשים 3 - ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (ענף סדר I)- משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי חלוקה לענפים ראשיים

10.תרשים 4 - שכר ממוצע במחירים קבועים , נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

11.תרשים 5- אחוז השינוי בחישוב שנתי של השכר הממוצע במחירים קבועים. מאי-יולי 2018, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

12.תרשים 6 - משרות שכיר לפי ענף כלכלי

13.תרשים 7 -משרות שכיר, נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

14.תרשים 8 - אחוז השינוי בחישוב שנתי של משרות השכיר. נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

15.תרשים 9 - משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי מגזרים

16.תרשים 10 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי

17.תרשים 11 - משרות שכיר בתחום ההייטק לפי חלוקה לענפים כלכליים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©