אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות מבקרים לישראל: אוקטובר 2018
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.כניסות תיירים לישראל

3.כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות

4.כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

5.תרשימים 2-1 - כניסות תיירים בדרך האוויר והיבשה

6.תרשימים 4-3 - כניסות תיירים בדרך האוויר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©