פורסם ב-15/01/2018
הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - דצמבר 2017
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
רשימת הנושאים
  א.  מדד המחירים לצרכן
  ב.  מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
  ג.  מדד מחירי יצרן - יצוא בענפי התעשייה, כרייה וחציבה
  ד.  מדד מחירי יצרן - ענפי השירותים
  ה.  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
  ו.  מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים
  ז.  מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
  ח.  מדד מחירי תשומה בחקלאות
  ט.  מדד מחירי תשומה באוטובוסים
  י.  מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים

Word קובץ בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017     
Word קובץ בפורמט מדד מחירי תשומות - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017     
Word קובץ בפורמט מדד מחירי יצרן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017     
חישובי הצמדהחישובי הצמדה     
מפתח השינויים - חדש מול ישן בירחון     
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©