מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל
מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל עודכן לאחרונה בתאריך 21/09/1999
מילות מפתח: טיפול  
כמות מאגרים - 5  
092   מטופלים בתהליך גמילה מאלכוהול
1. תיאור כללי 
תוכנה "טיפולית" הכוללת רשימת מטופלים במחלקה להתמכרויות של משרד הבריאות. המטופלים מאושפזים לצורך תהליך גמילה מאלכוהול תיאור המאגר
שיקום נושא המאגר
שיקום , טיפול , אלכוהוליסטים , גמילה מילות מפתח
מינהלי, לצורך ניהול תיקי מטופלים סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
מטופלים המאושפזים לצורך תהליך גמילה מאלכוהול יחידת המאגר
מכורים לאלכוהול המטופלים במחלקה להתמכרויות במשרד הבריאות תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-2,000 מטופלים, יוני 1998 מס' יחידת המאגר
ריאיון עם המטופל/ת מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
דצמבר 1989 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
יומיומי תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
ד"ר מרצ'בסקי, מנהל המעון שם איש קשר
מעון אשפוזי רמת גן, האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל יחידה ומוסד
נורדאו 13, רמת גן 52464 כתובת
טל':6724128 -03 ,6724129 -03 פקס:6724120 -03 אינטרנט:www.iac.dra.uk/isda תקשורת
4. נגישות 
שאילתות ניתן לקבל מידע באישור משרד הבריאות גישה ממוחשבת
למוסד יש אפשרות להפיק דו"חות סגורים בלבד לשימוש פנימי ולדיווח חודשי למשרד הבריאות. הגישה מותנית באישור משרד הבריאות מגבלות בגישה
5. הערות 
המאגר מנוהל בתוכנה "טיפולית" של משרד הבריאות. לקבלת מידע נוסף על מאגר הנתונים יש לפנות למשרד הבריאות - המחלקה להתמכרויות הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
שם פרטי שם משפחה תעודת זהות כתובת אזור מגורים מין ארץ מוצא מצב משפחתי פרטים על דיור תאריכי אשפוז מקום מפנה סיום טיפול (כן/לא) מקום אליו מופנה שם המטפל המשתנים
088   מאושפזי בית חולים אלי"ן
1. תיאור כללי 
המאגר כולל נתונים בסיסיים על מתאשפזים או מטופלים אחרים אשר עברו אבחנה וזקוקים לשירותי טיפול או שיקום המתאפשר על ידי בית החולים תיאור המאגר
אשפוז נושא המאגר
בתי חולים , שיקום , טיפול , מוגבלים , נכים , שירותים רפואיים מילות מפתח
מינהלי, מחקר או סקר שימוש עיקרי: מינהלי, לצורך אשפוז חולים והפקת חשבונות לגורמים מממנים סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
מאושפזי בית החולים ומטופלים במרפאות חוץ יחידת המאגר
ילדים, בוגרים ומתבגרים, אשר עברו אבחנה וזקוקים לטיפול או שיקום המתאפשר על ידי בית החולים תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-20,000, יוני 1998 מס' יחידת המאגר
רישום חולים לצורך מינהלי וריאיון עם החולה או משפחתו מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1988 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
יומיומי תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים לאורך זמן נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
צבי גרונשטיין, מנהל אגף תפעולי שם איש קשר
הנהלה, בית חולים אלי"ן יחידה ומוסד
שמריהו לוין 83, ירושלים 91090 כתובת
טל':6494255 -02 ,6494222 -02 פקס:6437338 -02 תקשורת
4. נגישות 
שאילתות על פי אישור ההנהלה,הגישה אפשרית למידע כללי בלבד. אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון עבור מידע רפואי על חולים גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
המאגר מהווה בסיס לצורכי מחקר ודו"חות סטטיסטיים לשימוש ההנהלה הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי, מספר תיק מאושפז / מטופל משתנה זיהוי עיקרי
מספר תיק מאושפז / מטופל שם פרטי שם משפחה תעודת זהות תאריך לידה כתובת מין שם אב שם אם מוצא שנת לידה מספר ילדים במשפחה סוג תיק המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
מאושפזי בית חולים אלי"ן לאחר קבלת טיפול, לפי נתוני אשפוז  
029   מאובחנים ומטופלים בניצ"ן
1. תיאור כללי 
מאגר ילדים, בוגרים ומבוגרים שאובחנו/טופלו משנת 1994 ועד היום במרכז הארצי של אגודת ניצ"ן. כל אחד מסניפי ניצ"ן ברחבי הארץ מנהל מאגר מידע עצמאי תיאור המאגר
ילדים ונוער נושא המאגר
חינוך , דיסלקציה , טיפול , אבחון לקויי למידה , ייעוץ , מסגרות טיפוליות מילות מפתח
מינהלי לצורכי מעקב וסיכום אבחון, מחקר או סקר שימוש עיקרי - מינהלי לצורכי מעקב וסיכום אבחון סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
לקויי למידה יחידת המאגר
ילדים, בוגרים ומבוגרים לקויי למידה שעברו אבחון במרכז ניצ"ן וחלקם המשיכו לטיפול תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-2,000 רשומות,1997 . לפי סקר שנערך במרכז, ב-1997 היו כ-10,000 רשומות בכל הסניפים מס' יחידת המאגר
דיווח של הורים/מורים על ילד/בוגר ואבחון של המטפלים במרכז מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1994 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
לפי הצורך תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים למשך 3 שנים כחומר גולמי, לאחר מכן מועברים לאחסנה בסיכומים על אבחון נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
דורית רפלנסקי, מנכ"ל אגודת ניצ"ן שם איש קשר
מרכז ארצי להדרכה ואבחון לקויי למידה, ניצ"ן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה יחידה ומוסד
יצחק שדה 28, תל אביב כתובת
טל':5372270 -03 ,5370326 -02 תקשורת
4. נגישות 
ניתן לקבל מידע באישור מיוחד גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
כל סניף מסניפי ניצ"ן מנהל מאגר מטופלים ומאובחנים עצמאי, למעט נתוני הנהלת חשבונות של 21 הסניפים השייכים לאגודה. מעבר לזה, ניצ"ן מנהלת מועדונים חברתיים ומערכי דיור בקהילה בהם מתגוררים כ-250 בוגרים מעל גיל 28 - להשתלבות בקהילה. לגבי האנשים המשתתפים בפרויק הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
מועמד לאבחון (קטין) - פרטי התלמיד: שם משפחה שם פרטי תעודת זהות תאריך לידה כתובת מיקוד בית הספר היישוב הכיתה המורים (מחנך/ת מורה טיפולית/מורת עזר) פרטי המשפחה: שם האב משלח ידו שם האם משלח ידה אחים ואחיות גיליהם בעיות למידה במשפחה הגורם המפנה מידע על התלמיד: הבעיה בגללה הגיעו לאבחון אבחונים קודמים היסטוריה של ההיריון והלידה ההתפתחות המוטורית ההתפתחות הלשונית ההתפתחות החברתית המצב הבריאותי היחסים עם בני המשפחה טיפולים קודמים בעיות מיוחדות בגן הילדים תולדות הלימודים מכיתה א' סוג הכיתה שבה הילד לומד היחס לבית הספר האופי וטיב התגובות הרגשיות עיסוק ותחומי התעניינות קשרים עם אנשים במשפחה ומחוץ למשפחה הקשר בין בית הספר וההורים מועמד לאבחון (בוגר) - משתנים כנ"ל ונוספים: קיום שגיאות כתיב (בעבר או בהווה) קושי במתמטיקה קושי בלמידת מיומנות היסוד בשפה זרה נעזר/ה במורים פרטיים / מורה טיפולית האם עבר/ה מבחני בגרות ציונים האם קורא ספרים/עיתונים חוות דעת מן המורה: שם המורה התפקיד משך היכרות עם התלמיד הבעיות בגללן התלמיד הגיע לאבחון מתי החלו הבעיות הנ"ל לפי הערכת המורה חוות דעת כללית על התלמיד: המצב הלימודי התפיסה המוטוריקה יכולת הריכוז התנהגות מוטיבציה יוזמה וכיו"ב המצב החברתי אבחונים קודמים טיפולים שניתנו בעבר טיפולים נוכחיים אפשרויות הטיפול הקיימות בבית הספר הקשר בין ההורים בין המורה ובית הספר חוות דעת כללית על המשפחה חות דעת על סמך אבחונים דידקטיים: סיבת ההפנייה הגורם המפנה רקע כללי התרשמות כללית האבחון ומהלכו ממצאי האבחון עברית (קריאה כתיבה וכו') אנגלית מתמטיקה מוכנות לבית הספר סיכום המלצות שם המאבחן מספר הרישום שלו מקצועו תפקידו המשתנים
014   מטופלים השייכים לארגון למען
1. תיאור כללי 
המאגר כולל בתוכו נתונים על מטופלים הזכאים לשעות סיעוד וטיפול בתוקף חוק סיעוד ושייכים לארגון למען המספק להם שירותי סיעוד וטיפול. הנתונים הם לגבי כל מטופל בנפרד במספר מסכים תיאור המאגר
קשישים נושא המאגר
טיפול , זכאויות , כוח אדם סיעודי , זקנים , סיעוד מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
מטופלים הזכאים לגימלת חברת סיעוד, קופת חולים ועובדי רווחה יחידת המאגר
זכאים לשעות טיפול ושעות סיעוד מתוקף חוק סיעוד - שעות הניתנות על ידי ביטוח לאומי תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-650 מטופלים, יולי 1998 מס' יחידת המאגר
תיק הנפתח על ידי העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה, ביטוח לאומי, משרד העבודה והרווחה וקופת חולים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1988 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
יומיומי תדירות העדכון
יום פער העדכון
נשמרים. נתונים שאינם רלוונטיים "מוקפאים" נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
נאסי עינת, מנהלת אדמניסטרטיבית שם איש קשר
למען - סיעוד וטיפול בבית הקשיש ליום, ללילה ולמגורים יחידה ומוסד
הרצל 59, רמת גן 52443 כתובת
טל':6738820 -03 ,6738821 -03 פקס:6722932 -03 תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי, מספר זיהוי פנימי משתנה זיהוי עיקרי
סניף מטב שלוחה זיהוי פנימי - מטופל/ת תעודת זהות סיפרת ביקורת שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מספר מטופל - פנימי סוג מטופל רחוב מספר בית מיקוד שכונה יישוב קומה קוד אזור מגורים אוטובוסים קוד מגורים קוד דת דתי/חילוני קוד מוצא ארץ מוצא סטטוס משפחתי רמת תפקוד איש קשר 1 קרבה איש קשר 2 קרבה איש קשר 3 קרבה מצב תפקודי סטטוס תאריך שינוי סטטוס המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
רשימת כוח אדם בארגון למען  
089   סוציודעת: מערכת מידע לעבודה סוציאלית, בית חולים לוינשטיין
1. תיאור כללי 
מידע לגבי מאושפזים בבית חולים לוינשטיין, בכל מחלקות האשפוז משנת 1993 ועד 1998, כולל פרטים דמוגרפיים והערכה לגבי מערכות התמיכה המשפחתית והתערבויות פסיכו-סוציאליות, שנערכו במהלך תקופת האשפוז עד לשחרור ובחלק מהמקרים גם לאחר מכן לצורכי מחקר תיאור המאגר
אשפוז נושא המאגר
נפגעים , חולים , בתי חולים , שיקום , טיפול , מאושפזים , נכים , שירותים רפואיים מילות מפתח
מינהלי, מחקר או סקר שימוש עיקרי: מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
מאושפזים ובני משפחה יחידת המאגר
נפגעים בתאונות, חולים לאחר אירוע מוחי, מחלות עמוד-שדרה וקטיעת גפיים, כל מי שמאושפז תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-4,000 מאושפזים, אפריל 1998 מס' יחידת המאגר
דו"ח שממלאת העובדת הסוציאלית ובו היא מדווחת על הנתונים של המשפחה ועל התערבויותיה מחשב משרד הקבלה של בית החולים (תעודת זיהוי, שם, תאריך קבלה לאשפוז ותאריך לידה) מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1993 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אפריל 1998 התקופה
עד לסגירת המאגר - חודשי תדירות העדכון
--- פער העדכון
נשמרים נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
ענת שילנסקי, מנהלת מחלקה לעבודה סוציאלית שם איש קשר
עבודה סוציאלית, בית חולים לוינשטיין יחידה ומוסד
אחוזה 278, ת"ד 3 , רעננה 43100 כתובת
טל':7709948 -09 ,7709090 -09 איתורית:65 פקס:7709043 -09 תקשורת
4. נגישות 
בשלב זה, ניתן לבדוק כל מקרה לגופו גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים הכניסה הראשית מותנית בשימוש בקוד סודי למשתמש מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
שם המאושפז שנת לידה מוצא תאריך אשפוז סטטוס במחלקה סטטוס כללי (שייכות לסוג מימון אשפוז) אבחנה עיקרית אבחנה משנית אפיוני סיכון בעיות עיקריות לטיפול בעיות משניות לטיפול תמיכה משפחתית בקבלה תמיכה משפחתית בשחרור תפקוד בשחרור לאן השתחרר סוג ההתערבות המשתנים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©