מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל
מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל עודכן לאחרונה בתאריך 21/09/1999
מילות מפתח: סקר  
כמות מאגרים - 14  
007   סקר בני שישים ומעלה 1997-1998, למ"ס
1. תיאור כללי 
סקר ארצי של בני שישים ומעלה במשקי בית בישראל לשנת 1997-1998 הנו הסקר השני הנערך על ידי הלמ"ס לאוכלוסייה זו. הראשון בוצע ב-1985. במאגר מגוון רחב של נושאים, כמקור לביצוע מעקב אחר אוכלוסיית בני שישים ומעלה בישראל, לצורך קבלת החלטות בחקיקה ולצורכי תכנון, אספקה והערכת שירותים לאוכלוסייה זו תיאור המאגר
קשישים נושא המאגר
בריאות , תפקוד , סקר , משקי בית , זקנים מילות מפתח
מחקר או סקר, מידע לציבור שימוש עיקרי: סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
בני שישים ומעלה יחידת המאגר
תושבי ישראל ילידי 1937 או לפני כן. כולל עולים חדשים ודיירים בדיור מוגן. לא כולל תושבי קיבוצים ומושבים ודיירי מוסדות תיאור האוכלוסייה
המדגם מבוסס על מדגם שכבתי של כ-4,200 מכלל משקי הבית בהם גר לפחות בן שישים ומעלה אחד. המדגם כולל גם עולים חדשים ודיירים בדיור מוגן. לא כולל תושבים ביישובים לא עירוניים ודיירים במוסדות באופן קבוע המדגם
4,973 בני שישים ומעלה בשנת 1998 מס' יחידת המאגר
ריאיון אישי בביקור בית מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ספטמבר 1997 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אפריל 1998 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
דורית טל, ראש המחלקה לאוכלוסייה שם איש קשר
אוכלוסייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553375 -02 ,6553213 -02 פקס:6553592 -02 דואר אלקטרוני:susana@cbs.gov.il אינטרנט:www.cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
כל בקשה תיבחן לגופה גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
בסקר זה הוצבו 4 סוגי שאלונים: שאלון מורחב, שאלון מקוצר (לבן/בת הזוג), ושאלון מורחב ומקוצר מסוג פרוקסי לנחקרים שלא היה ניתן לראיינם ישירות אלא באמצעות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, וזאת על מנת לקבל נתונים גם מאלה אשר בעיקר מסיבות בריאותיות לא היה ניתן לראיינ הערות
6. פרסומים מרכזיים 
הפרסום הראשון בשלבי תכנון והוא יפורסם במהלך תחילת שנת 1999  
7. המשתנים במאגר 
משתנה זיהוי המורכב מסמלי יישוב ומסמלים אחרים לאיתור כתובת המרואיין משתנה זיהוי עיקרי
משתנים סוציו-דמוגרפיים: גיל ארץ לידה תאריך עלייה מצב משפחתי צורת יישוב מגורים נפת מגורים השכלה סוג משק בית בנוסף מידע דומה לכל בני משק הבית האחרים אשר לא מולא עבורם שאלון וגילם מתחת לשישים שנה. מידע זה מצורף לרשומה של כל ראש משק בית. תנאי דיור עמדות לגבי דיור מוגן ובית אבות עזרה בעבודות הבית וטיפול אישי קשרים עם בני משפחה וחברים פרטים על בנות ובנים מצב הרוח והרגשת הבדידות עישון הרגלי תזונה פעילות גופנית מצב בריאות שימוש בשירותי בריאות ורווחה תאונות אשפוזים פנייה לחדרי מיון חשיפה לאלימות חשיפה לשלטון הנאצי עבודה והכנה לפרישה בילוי זמן פעילויות התנדבותיות מקורות הכנסה הערכת הריאיון תיאור הגישה לדירה המשתנים
099   סקר תעסוקת עולים מברה"מ לשעבר שעלו בשנות ה-90, למ"ס
1. תיאור כללי 
סקר מעקב אחר עולים שהגיעו מברה"מ לשעבר בשנת 1990 ו-1993. כולל נתונים על השתלבות בכוח העבודה, משלחי יד ושכר של עולים מברה"מ לשעבר כעבור שנה, שנתיים ושלוש שנים בארץ תיאור המאגר
תעסוקה נושא המאגר
עולים , תעסוקה , סקר מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
עולים, משקי בית יחידת המאגר
בני 15 ומעלה, עולים מברה"מ לשעבר שהגיעו ארצה באוקטובר-דצמבר 1990 ו-1993, משקי בית של עולים מברה"מ לשעבר שהגיעו ארצה באוקטובר-דצמבר 1990 ו-1993 תיאור האוכלוסייה
משקי בית של עולים מברה"מ לשעבר בחודשים אוקטובר-דצמבר 1990 ו-1993 המדגם
כ-1,200 משקי בית וכ-3,000 עולים מס' יחידת המאגר
פקידה בשפה הרוסית בבית הנדגם מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1992 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אפריל 1996 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
ארי פלטיאל, ראש תחום דמוגרפיה שם איש קשר
דמוגרפיה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553367 -02 , פקס:6553592 -02 דואר אלקטרוני: ari@cbs.gov.il אינטרנט: www.cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
קבלת העתק מלא של המאגר הנתונים נמצאים במאגר הנתונים של האוניברסיטה העברית גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
נערך מעקב אחר עולים מברה"מ לשעבר בשנות ה-90 באמצעות אומדני אוכלוסייה נפרדים עבורם. הנתונים נלקחים מקובץ אוכלוסייה וסקר כוח אדם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתפרסמים בצורה של עיבודים סטטיסטיים הערות
6. פרסומים מרכזיים 
הלמ"ס, "תעסוקת עולים שבאו מברה"מ לשעבר באוקטובר-דצמבר 1993", לקט ממצאים סטטיסטיים מס'1996 ,24 . הלמ"ס, "עולים שבאו מברה"מ לשעבר באוקטובר-דצמבר 1990, תעסוקה ומשקי בית", המוסף לירחון הסטטיסטי לישראל, מס'1993 ,4  
7. המשתנים במאגר 
מספר נדגם משתנה זיהוי עיקרי
מספר שאלון יישוב מגורים שבוע ביצוע הפקידה מספר ילדים לפי קבוצות גיל סוג הדירה האם הדירה שייכת למשק הבית מספר החדרים בדירה מספר החדרים בהם מתגורר משק הבית מספר נפשות במשק הבית מתחת לגיל 15 מספר נפשות במשק הבית מעל לגיל 15 סך כל מספר הנפשות במשק הבית מספר הפרט במשק הבית יחס קרבה לראש משק הבית מין חודש לידה שנת לידה מצב משפחתי שנת נישואין ארץ לידה שנת עלייה חודש עלייה מספר ילדים לאישה לפי קבוצות גיל האם למד או לומד בבתי ספר סוג בית הספר שבו לומד כיום סך כל שנות הלימוד בכל בתי הספר לימוד עברית תכונות כוח העבודה שייכות לכוח העבודה חיפוש עבודה מה עשה לפני שחיפש עבודה יישוב עבודה הענף הכלכלי של העבודה סטטוס העבודה הכנסה האם התחיל ללמוד בקורס בשנה האחרונה המקצוע שלמד בקורס קצבאות מביטוח לאומי תמיכה כספית או הכנסה נוספת האם קנו דירה מלבד הדירה שבה הם גרים בעלות על מכונית פרטית ענף כלכלי בארץ משלח יד בארץ שעות עבודה בדרך כלל קבוצות שנות לימוד כמקובל בברה"מ קבוצות שנות לימוד כמקובל בישראל ותק בארץ בעת הריאיון, בשבועות ותק בארץ בעת הריאיון, בחודשים ארץ לידה המשתנים
132   מפקד האוכלוסין, כולל את מפקד אוכלוסיית המוסדות -1995 , למ"ס
1. תיאור כללי 
קובץ 100% של כל אוכלוסיית המפקד ב-4.11.1995 עם משתנים דמוגרפיים (גיל, מין וכו') ומשתנים מזהים, כולל מספר תעודת זהות וכתובת. בנוסף, קובץ 20% מדגם מקרי שיטתי ממשקי הבית עם משתנים חברתיים-כלכליים. בשני קבצים אלו מכילים גם אוכלוסיית מוסדות. בנוסף מצוי קובץ מוסדות ובו נתונים על כל מוסד (כתובת, פונקציה, ארגון גג וכיוצא בזה) תיאור המאגר
סקרים ומפקדים נושא המאגר
אוכלוסייה , סקר , מפקד אוכלוסין , אוכלוסיית מוסדות , משקי בית , אבטלה מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
פרטים (נפשות) במשקי בית, דיירי מוסדות יחידת המאגר
תושבים בעלי אזרחות ישראלית, תושבי קבע ללא אזרחות ישראלית ועולים בכוח, שנמצאו במועד הקובע בתחום הפקידה, תושבים שנעדרו מהארץ למשך פחות משנה. תיירים, תושבים ארעיים, עובדים זרים ותושבים מיישובים לא יהודיים ביהודה, שומרון וחבל עזה ששהו בתחום הפקידה תיאור האוכלוסייה
החלק החברתי-כלכלי (הנבדק במשקי הבית) -20% מדגם מקרי שיטתי של כל משקי הבית בישראל המדגם
פרטים - כ-5.5 מיליון, משקי בית - כ-1.6 מיליון, דיירי מוסדות - כ-130,000, נובמבר 1995 מס' יחידת המאגר
רישום, דיווח או מסמך שחובה על פי חוק: שימוש בנתוני הביטוח הלאומי על גובה הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי שאלונים. מילוי עצמי (כ-50%) והשלמת פוקד (כ-50%) בשני שלבים עיקריים: הפצת שאלונים ואיסוף שאלונים שימוש במרשם התושבים לאישוש מספרי תעודות זהות, לקליטת מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
4 בנובמבר 1995 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום:4 בנובמבר 1995 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
אילנה יעקב, ראש גף ניתוח ופרסום מידע מפקד שם איש קשר
דמוגרפיה ומפקד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553303 -02 , פקס:6553531 -02 דואר אלקטרוני: blum@cbs.gov.il אינטרנט: www.cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
הזמנת עיבודים קבלת העתק מלא של המאגר קבלת נגזרת מהמאגר במאגר המידע של האוניברסיטה העברית ואצל סוכנים מורשים. העתק מלא של המאגר ניתן בתוך הלמ"ס בלבד, נגזרת ניתנת למכירה בלבד גישה ממוחשבת
פשר לקבל קובץ רשומות פרט (אנונימיות) סטנדרטי או לפי הזמנה לעיבוד עצמי של נתונים. אין אפשרות לזהות פרטים או משקי בית מקבצים אלה לרשות המשתמשים עומדים קבצים אגרגטיביים סטנדרטים מהם ניתן לגזור לפי הזמנה. זאת, בנוסף לכל נגזרת שהיא תחת מגבלות אבטחת מידעאאמגבלות בגישה
5. הערות 
לחוקרים - יש אפשרות גישה לקובץ מיוחד ללא פרטים מזהים תהליך הפקת מוצרי המפקד בעיצומו והוא צפוי להסתיים (המסה העיקרית) במהלך 1999. מפקד מוסדות נוסף נערך בשנת 1998. המפקד של 31.12.1997 יהיה דומה במבנהו למפקד של 4.11.1995. נבדקת אפשרות לערוך מפקד מוסדות א הערות
6. פרסומים מרכזיים 
www.cbs.gov.il :סדרת פרסומי מפקד ולקטים, קבצים סטנדרטים, קובץ לחוקרים. קיים מידע באינטרנט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
7. המשתנים במאגר 
לכל אדם ולכל משק בית -Record ID משתנה זיהוי עיקרי
יחס קרבה לראשון ברשימת האנשים מין שנת לידה חודש לידה יום לידה גיל מדויק מצב משפחתי מקום לידה שנת עלייה לילידי חוץ לארץ ארץ לידה לילדי חוץ לארץ ארץ לידת האב לילידי ישראל ארץ לידת האם לילידי ישראל מספר חדרים מתי הסתיימה בניית הדירה האם הדירה בבעלות או בשכירות ממי הושכרה הדירה תכולת הדירה האם יש מכונית לשימוש מספר מכוניות לשימוש בבעלות מי המכונית האם לומד כעת או למד בבית ספר מספר שנות לימוד בבית ספר יסודי חטיבת ביניים מספר שנות לימוד בבית ספר תיכון מקצועי מספר שנות לימוד בבית ספר תיכון עיוני מספר שנות לימוד בישיבה (גדולה) מספר שנות לימוד בבית ספר על-תיכוני מספר שנות לימוד באקדמיה מספר שנות לימוד בבית ספר אחר סך שנות לימוד תעודה גבוהה ביותר שנת כניסה ליישוב כתובת לפני 5 שנים (סמל רחוב ביישוב לפני 5 שנים) מספר בית ביישוב לפני 5 שנים סמל יישוב אחר לפני 5 שנים אזור סטטיסטי מגורים לפני 5 שנים לא שינה כתובת היה בחוץ לארץ האם התחתן אי פעם האם נולדו לו ילדים מספר ילדים שייכות שנתית לכוח העבודה האזרחי שייכות שבועית לכוח העבודה האזרחי האם עבד בשבוע שעבר האם נעדר בשבוע שעבר האם חיפש עבודה כמה חודשים עבד מספר חודשי עבודה מספר שעות עבודה בשבוע משלח יד ענף כלכלי מה היה המעמד בעבודה כלי הרכב באמצעותו מגיע לעבודה שעת יציאה לעבודה דקת יציאה לעבודה לפני/אחרי הצהריים לא היתה הכנסה מעבודה שכירה משכורת ברוטו כשכיר משכורת נטו כשכיר עבור כמה ימי עבודה המשכורת מספר ימי העבודה עבורם התקבלה המשכורת הכנסה ברוטו בספטמבר 1995 כעצמאי לא הייתה הכנסה בספטמבר 1995 לא הייתה הכנסה בשנת 1994 כעצמאי האם קיבל קצבת ילדים סכום קצבת ילדים על פי ביטוח לאומי האם קיבל קצבת זיקנה סכום קצבת זיקנה על פי ביטוח לאומי האם קיבל קצבאות אחרות סכום הקצבאות האחרות לפי הביטוח הלאומי האם יש לך פנסיה סכום הפנסיה המשתנים
097   סקר כוח אדם בישראל, למ"ס
1. תיאור כללי 
הסקר כולל פרטים דמוגרפיים כגון: גיל, מין, ארץ לידה, השכלה, אך מתמקד בשאלות על תכונות כוח עבודה אזרחי: מועסק, נעדר, בלתי מועסק, סוג תעסוקה, היקף תעסוקה וכדומה תיאור המאגר
תעסוקה נושא המאגר
תעסוקה , סקר , משקי בית , שכירים , אבטלה מילות מפתח
מחקר או סקר, מידע לציבור, מעקב שוטף על המצב הכלכלי במשק שימוש עיקרי: מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
רשומות פרט של כל בן 15 ומעלה במשקי הבית שבמדגם, שמולא לגביו שאלון, מדגם של משקי בית בישראל יחידת המאגר
גילאי 15 ומעלה, משקי בית הנסקרים במדגם תיאור האוכלוסייה
מדגם אשכולות הבוחר יישובים שמתוכם נבחר מדגם מקרי מייצג של משקי בית. המדגם המקרי הנערך בכל יישוב מבוסס על קובץ ארנונה ברוב המקרים. בכל משק בית שנדגם נחקרים כל בני 15 ומעלה המדגם
כ-9,500 משקי בית שהם כ-23,000 רשומות לכל רבע שנה עד 1998 מס' יחידת המאגר
מילוי שאלונים בפקידת שטח או באמצעות הטלפון. אם חברי משק הבית נעדרים, הפוקדים משאירים שאלונים למילוי עצמי (מדובר במקרים מועטים) מידע ממאגרים אחרים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1964 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
בסוף כל רבע שנה - קובץ רבע-שנתי ובסוף כל שנה - קובץ שנתי תדירות העדכון
כשלושה חודשים פער העדכון
נשמרים ברמה של רבע שנה ואחר כך ברמה של שנה נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
רות סחייק, מרכזת בכירה בגף עבודה שם איש קשר
עבודה, שכר וסיווגים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553257 -02 , פקס:6553573 -02 דואר אלקטרוני:sehayek@cbs.gov.il אינטרנט: www.cbs.gob.il תקשורת
4. נגישות 
הזמנת עיבודים קבלת נגזרת מהמאגר גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים הקובץ הסופי נמכר בשתי גרסאות: גיאוגרפית וכלכלית ובכל אחת מהן ישנן הגבלות שונות מגבלות בגישה
5. הערות 
מאגר הנתונים של סקר כוח אדם מתייחס לנתונים שנאספו במדגם לכל רבע שנה. זהו סקר שוטף הנערך בארבעה חלקים ("פנלים") במהלך השנה. החל משנת 1964 החומר נמצא בסרטים. גודל המדגם משתנה ביחס לגודל האוכלוסייה. במבנה הרשומה הישן היו 160 עמודות, מ-1979 היה מבנה של 240 הערות
6. פרסומים מרכזיים 
פרסומים שנתיים בסדרת הפרסומים המיוחדים של הלמ"ס - סקר כוח אדם, משקי בית בישראל, צפיפות דיור בישראל. "מועסקים חלקית,1990 -1994", המוסף לירחון הסטטיסטי לישראל, מס'1995 ,11 . למ"ס, "כוח העבודה בקרב בני 55 ומעלה בישראל -1992 -1996", פרסום מיוחד מס'1994 ,943  
7. המשתנים במאגר 
ספר מיוחד של הסקר המורכב מסמל יישוב, פנל, מספר דירה, מספר משק בית והחלפה, מספר פרט הניתן לכל פרט בתוך משק הביתמשתנה זיהוי עיקרי
סימן עבור מוסדות השבוע הקובע סמל יישוב שנה רבע השנה מספר הדירה מספר משק בית סוג המדגם שלב פקידה העסקת עוזרת בית מספר חדרים מספר ילדים עד גיל 14 מספר נפשות מעל גיל 15 מספר נפשות במשק הבית דת (של ראש משק הבית) מי מסר את הפרטים סמל פוקד דרך ביצוע הריאיון שבוע ביצוע מספר הילדים בני 0-17 במשפחה בכל קבוצת גיל שעת התחלת ביקור מספר משקי בית מספר פרט יחס קרבה מין חודש לידה שנת לידה מצב משפחתי שנת נישואין ארץ לידה ארץ לידת האב לילידי ישראל ארץ לידת האם לילידי ישראל שנת עלייה מספר הילדים בני 0-17 בכל קבוצת גיל לנשים וגברים לא נשואים לימודים מספר שנות לימוד סוג בית ספר אחרון האם עבד בשבוע שעבר האם נעדר האם חיפש עבודה בשבוע שעבר ב-4 השבועות האחרונים האם עבד בשנה האחרונה שעות עבודה בדרך כלל שעות עבודה שעבד בשבוע שעבר נוסף לרגיל מספר שעות עבודה בשבוע שעבר סיבה להיעדרות זמן היעדרות היעדרות בתשלום האם חיפש עבודה בזמן היעדרות ב-4 השבועות שעברו האם עבד 35 שעות או יותר בשבוע האם עבודה זו נחשבת למשרה מלאה סיבה לעבודה חלקית אופן חיפוש העבודה משך חיפוש עבודה האם חיפש עבודה מלאה או חלקית זמינות לעבודה סיבה לאי-זמינות האם עבד אי פעם בארץ ומתי מדוע הפסיק לעבוד מתי הפסיק את עבודתו האחרונה מה עשה לפני שהתחיל לחפש עבודה ניידות בעבודה סמל יישוב עבודה ענף כלכלי משלח יד מעמד בעבודה שבועות עבודה סיבה לעבודה חלקית שנתית מספר הפרט של בן הזוג הגיל כפי שחושב גיל מספר הילדים עד גיל 14 במשפחה גיל הילד הצעיר עד גיל 17 במשפחה מספר הילדים עד גיל 14 לפרט גיל הילד הצעיר עד גיל 17 לפרט מספר ילדים עד גיל 17 במשפחה מספר ילדים עד גיל 17 לפרט ותק בנישואים יבשת לידה יבשת לידת האב יבשת לידת האם צורת יישוב עיירות פיתוח מגורים עיירות פיתוח - עבודה אגד ערים מגורים אגד ערים עבודה צורת יישוב מגורים צורת יישוב עבודה צפיפות דיור מספר מפרנסים משקל סופי של פרט המשתנים
134   סקר הוצאות משקי בית 1997, למ"ס
1. תיאור כללי 
נתוני הוצאות והכנסות של משקי בית בישראל בשילוב משתנים שונים של משק הבית. סקר זה נערך כל שנה. מאגר זה מתייחס לנתונים משנת 1997 תיאור המאגר
סקרים ומפקדים נושא המאגר
תעסוקה , פנאי , כוח אדם , סקר , משקי בית , אבטלה , הוצאות משקי בית , הכנסות משקי בית מילות מפתח
מחקר או סקר, מידע לציבור שימוש עיקרי: מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
משקי בית יחידת המאגר
משקי בית בישראל למעט משקי בית בקיבוצים, מוסדות ובמגזר הבדווי תיאור האוכלוסייה
רשימת ישובים ודאיים וישובים הסתברותיים ומשקי בית נדגמים באופן פרופורציוני לגודל היישוב המדגם
5,677 משקי בית בשנת 1997 מס' יחידת המאגר
שאלון קצר על פרטים דמוגרפיים של בני משק הבית, רישום הוצאות ביומן במשך שבועיים ומילוי שאלון מסכם מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1997 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: דצמבר 1997 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
חוה הלר, ראש גף צריכה וכספים שם איש קשר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553293 -02 , פקס:6553593 -02 תקשורת
4. נגישות 
הזמנת עיבודים קבלת נגזרת מהמאגר גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
הסקר נערך באופן שוטף, במשך שנה, כך שהנתונים בכל מאגר נכונים לאותה שנה בה נערך הסקר, הסקר הקודם נערך ב-1992/93. החל מ-1997 הסקר נערך כל שנה הערות
6. פרסומים מרכזיים 
(נתוני מאגר זה פורסמו בלקט 2/1999. פרסומים של סקרי הוצאות משק בית קודמים:1992/93 (פרסום מיוחד מס'975 ),1986/87 (פרסום מיוחד מס'837 ),1979/80 (פרסום מיוחד מס'691  
7. המשתנים במאגר 
מספר בן 5 ספרות, החמישית סיפרת ביקורת משתנה זיהוי עיקרי
פרטים דמוגרפיים: מי הם האנשים הגרים בדירה באופן קבוע מספר פרט מין מה היה גילו ביום ההולדת האחרון מהו יחס הקרבה לפרט הראשון ברשימה באיזו ארץ נולד באיזו ארץ נולד אביו / באיזו שנה עלה ארצה מצב משפחתי לבני 15 ויותר בלבד - פרטים על מצב משפחתי ועל תעסוקה הוצאות משק הבית: ציוד בית ריהוט ומוצרים אחרים הלבשה והנעלה חינוך בריאות שמחות ונופש: חינוך שיעורים וקורסים מנויים לפעילויות תרבות ספורט ובידור בריאות ביטוח וקופות גמל חגיגות ומסיבות טיולים נופש והבראה בארץ נסיעות לחוץ לארץ הוצאות אחרות כלי רכב: האם עומד לרשותם רכב כלשהו מספר כלי רכב הוצאות אחזקה דירות ובתים: פרעון חובות ומשכנתאות פרטים על דירת המגורים דירות בבעלות דירות בשכירות דירות לא בבעלות ולא בשכירות הוצאות שונות הקשורות בדירת המגורים תשלומי מסים בעבור הדירה הכנסות מעבודת עצמאים ומשותפות בעסק הכנסות מעבודת שכירים ומחברות בקואופרטיב הכנסות אחרות תמיכות שניתנו על ידי משק הבית בעלות על ציוד בר קיימא המשתנים
135   סקר הכנסות 1997, למ"ס
1. תיאור כללי 
נתוני הכנסות של משקי בית ופרטים ביישובים עירוניים (מעל 2,000 תושבים) בשילוב עם נתונים דמוגרפיים משאלון כוח אדם תיאור המאגר
סקרים ומפקדים נושא המאגר
תעסוקה , כוח אדם , סקר , משקי בית , אבטלה , הוצאות משקי בית , הכנסות משקי בית מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי, כל היישובים בהם מעל 2,000 תושבים אזור גיאוגרפי
משקי בית יחידת המאגר
כל משקי הבית ביישובים שמספר התושבים בהם מעל 2,000 תושבים תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
7,280 משקי בית,1997 מס' יחידת המאגר
שאלון של סקר הכנסות מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1997 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: דצמבר 1997 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
אידה רוזנשטיין, גף צריכה וכספים שם איש קשר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553348 -02 ,6553593 -02 תקשורת
4. נגישות 
הזמנת עיבודים קבלת נגזרת מהמאגר גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
מספר בן 12 ספרות משתנה זיהוי עיקרי
האם קיבל תשלומים נוספים ממקום עבודתו שלא נכללו בתלוש המשכורת מה היה סכום התשלומים הנוספים שלא נכללו בתלושי המשכורת מה היה ה"סכום לתשלום" בחודש האחרון בו עבד האם בחודש זה היו הורדות מהמשכורת פרט למס הכנסה ביטוח לאומי וביטוח בריאות מה היו סך הכל ההורדות מהמשכורת פרט למס הכנסה לביטוח לאומי ולביטוח בריאות בחודש זה ב-3 החודשים האחרונים האם קיבל תשלומים הקשורים במקום עבודתו כשכיר ישירות ממקורות שונים (תגמולים וכדומה) בחודשים האחרונים האם הייתה לו הכנסה שלא הוזכרה קודם ממקום עבודה נוסף בו עבד כשכיר ב-3 החודשים האחרונים האם הייתה לו הכנסה מעבודה עצמאית באותה התקופה בה עבד כשכיר האם הייתה לו הכנסה מעבודה עצמאית בתקופה שונה מהתקופה בה עבד כשכיר ב-3 החודשים האחרונים הכנסה מעבודה עצמאית: ב-3 החודשים האחרונים כמה שעות עבד בארץ רק בעבודה עצמאית בשבועות אלה מה הייתה ההכנסה ברוטו מעבודתו העצמאית מה היה הרווח הנקי של העסק לשנת המס 1997 מי מסר את הפרטים X כמה ימים עבד כולל ימי היעדרות שהתשלום עבורם התקבל ישירות ממקום העבודה ההכנסה ברוטו משכר ומשכורת בחודש מכל מקומות העבודה בהם עבד כשכיר בחודש X האם נעדר מעבודתו בארץ כל החודש וקיבל תשלום ישירות ממקום העבודה בחודש X האם עבד בארץ אפילו יום אחד כשכיר בחודש X מספר השאלון בעלות על הדירה בני משק הבית בגיל 15 ומעלה האם כל אחד מבני משק הבית עבד בארץ אפילו יום אחד ב-12 חודשים האחרונים מספר הפרט שם פרטי מצב משפחתי שם מקום העבודה משלח יד מספר שעות עבודה בשבוע בדרך כלל מספר הימים בשבוע בהם עבד בדרך כלל מספר השעות בהם עבד בדרך כלל בשבוע בחודש המשתנים
136   סקר תקצוב זמן 1991/92, למ"ס
1. תיאור כללי 
הנתונים שנאספו במסגרת סקר תקצוב זמן 1991/92 מאורגנים ב-2 קבצים:1 . קובץ שאלונים ובו פרטי רקע חברתיים וכלכליים של בני 14 ומעלה, וכן פעילויותיהם בתחומי התרבות והספורט, קריאה, האזנה לרדיו וצפיה בטלוויזיה, בילוי מחוץ לבית ותחביבים, השתתפות בקורסים, בטיולים ופעילויות התנדבותיות. כמו כן, נכללים פרטים על הרכב משק בית.2 . קובץ יומנים - יומנים אישיים לבני 14 ומעלה, בהם פירוט פעילויות ביממה כולל שעת הפעילות (בפירוט של רבעי שעות), משך הזמן שנמשכה, היכן ובחברת מי נעשתה הפעילות. המאגר כולל גם נתונים על מידת הדתיות (של יהודים) וקיום מצוות. נתוני המאגר מספקים מידע מפורט על שימושי הזמן היומיומיים והתקופתיים (בשבוע, בחודש, בשנה וכדומה) של אוכלוסיית בני 14 ומעלה בישראל תיאור המאגר
סקרים ומפקדים נושא המאגר
תעסוקה , התנדבות , פנאי , תפקוד , סקר , לימודים , משקי בית , פעילויות , תחביבים , תקצוב זמן , שביעות רצון , מוגבלות בתיפקוד , עבודה ללא תשלום , עזרה בעבודות הבית מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
בני 14 ומעלה יחידת המאגר
בני 14 ומעלה במשקי הבית שנדגמו תיאור האוכלוסייה
מדגם יישובים בהם נדגמו משקי בית, בכל משק בית נחקרו כל בני 14 ומעלה הגרים בו המדגם
3,050 נפשות ב-1,400 משקי בית מס' יחידת המאגר
שאלון למילוי פרטי הרקע החברתיים והכלכליים של הנפשות וכן פעילויותיהן. בנוסף, יומנים אישיים בהם פירוט הפעילויות ביממה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
נובמבר 1991 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אפריל 1992 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
גינה קוזלוב, ראש גף סטטיסטיקה של רווחה שם איש קשר
הגף לסטטיסטיקה של רווחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553217 -02 , פקס:6553325 -02 אינטרנט:www.cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
המאגר הנגיש לשימוש ללא פרטי זיהוי מצוי באוניברסיטה העברית בהר-הצופים, ירושלים, מאגר הנתונים מדעי החברה, באחריותה של מיכל פלג, טל':5883008 -02 הערות
6. פרסומים מרכזיים 
למ"ס, "דפוסי השימוש בזמן בישראל, סקר תקצוב זמן,1991/92 ", פרסום מיוחד מס'1995 ,996 . ממצאים נוספים מסקר תקצוב זמן הובאו בפרסום מיוחד מס'1029  
7. המשתנים במאגר 
מספר שאלון, מספר יומן משתנה זיהוי עיקרי
פרטים אישיים: מין גיל קרבה לראש משק הבית מצב משפחתי שנת נישואין ארץ לידה ארץ לידה אב שנת עלייה יישוב מגורים פרטי משק בית: מספר נפשות מספר ילדים מספר ילדים עם בעיות בריאות/נכות הכנסה משפחתית קצבאות עזרה למשק בית (בתשלום או לא בתשלום) דירה בבעלות או בשכירות מספר חדרים ציוד מכונית פרטי רקע ופעילויות מהשאלון האישי: השכלה לימודים תעסוקה בעיות בריאות שמפריעות לתפקוד יום-יומי מידת דתיות הכנסה אישית ברוטו מעבודה האזנה לרדיו צפייה בטלוויזיה קריאה אירוח עיסוק בתחביבים ביקורים אצל משפחה וידידים פעילות במתנ"ס/במרכז קהילתי בילוי פנאי מחוץ לבית: קולנוע תיאטרון מופע בידור מחול קונצרט מוזיאון צפייה באירועי ספורט דיסקוטק מסעדה עיסוק בספורט פעיל קבלת עזרה בלימודים השתתפות בתנועת נוער השתלמות בקורסים מקצועיים השתתפות בחוגים טיולים בארץ פעילויות התנדבותיות שביעות רצון מבריאות שביעות רצון מעבודה שביעות רצון מהכנסה שביעות רצון מזמן פנוי קיום מצוות הדת (ליהודים) פעילויות מהיומן: פירוט פעילויות יומי (כולל: עבודה בתשלום עבודות משק בית טיפול בילדים פעילויות של עזרה והתנדבות לימודים פעילויות פנאי וכדומה) מועד הפעילות משך הפעילות (בפירוט של רבעי שעות) מקום הפעילות הנוכחים בעת ביצוע הפעילות המשתנים
033   סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים - תשנ"ה, למ"ס
1. תיאור כללי 
קובץ סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים שנערך בשנת תשנ"ה. הקובץ נמצא ביחידת העיבודים. המידע הנכלל בקובץ: השתתפות בתי הספר בתכנית הרווחה החינוכית ושיקום השכונות ושירותי ייעוץ לטיפול אישי המופעלים בבית הספר, הפעלת תכניות לימוד ושיטות הוראה, מסגרות תומכות וחינוך בלתי פורמלי בבתי הספר, מתקנים לרווחת התלמיד בשטח בית הספר תיאור המאגר
חינוך נושא המאגר
חינוך , בתי ספר , סקר , לימודים , שיקום שכונות , חינוך בלתי פורמלי , שירותי חינוך מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים יחידת המאגר
בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים לפי תכונות שונות תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-1,700 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, בשנת הלימודים תשנ"ה מס' יחידת המאגר
שאלונים שמולאו על ידי מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
נובמבר 1994 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום:1995 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יפה שיף, רכזת המחקר שם איש קשר
גף חינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553214 -02 , פקס:6553325 -02 תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
למ"ס, "סקר שירותי חינוך ורווחה תשנ"ה, בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים - חינוך עברי וערבי", פרסום מיוחד מס'1997 ,1066  
7. המשתנים במאגר 
סמל בית הספר משתנה זיהוי עיקרי
פרטים על בית הספר: מספר הכיתות בבית הספר בשנת תשנ"ה מספר התלמידים בבית הספר בשנת תשנ"ה האם בחודש כסלו תשנ"ה, נובמבר 1994, בית הספר השתתף בתכנית הרווחה החינוכית האם בחודש כסלו תשנ"ה, נובמבר 1994, בית הספר השתתף בתכנית לשיקום השכונות שירותי רווחה לתלמיד: האם בחודש כסלו תשנ"ה, נובמבר 1994, ניתנו לתלמידי בית הספר השירותים הבאים: ייעוץ חינוכי ייעוץ פסיכולוגי טיפול על ידי עובד סוציאלי טיפול על ידי קצין ביקור סדיר שירותי ספרייה תכניות ושיטות הוראה מסגרות ושירותי תרבות בבית הספר (תכניות ושיטות הוראה) מסגרות שירותי תרבות וחינוך בלתי פורמליים תכניות לקידום הסגל החינוכי מתקנים לרווחת התלמיד הבחנה בין בתי ספר יסודיים שש-שנתיים לשמונה-שנתיים הבחנה בין חטיבות ביניים צמודות לבית ספר יסודי / תיכון לבין חטיבות ביניים עצמאיות מחוז פיקוח צורת יישוב מעמד מוניציפלי מספר תלמידים בבית הספר השתתפות בתכנית הרווחה החינוכית ו/או שיקום השכונות מדד הטיפוח המשתנים
034   סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר תיכוניים - תשנ"ו, למ"ס
1. תיאור כללי 
קובץ סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר תיכוניים בשנת תשנ"ו. הקובץ נמצא ביחידת העיבודים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המידע הנכלל בקובץ: השתתפות בתי הספר בתכנית הרווחה החינוכית ושיקום השכונות, שירותי ייעוץ לטיפול אישי המופעלים בבתי הספר, הפעלת תכניות לימוד ושיטות הוראה, מסגרות תומכות וחינוך בלתי פורמלי בבתי הספר, מתקנים לרווחת התלמיד בשטח בתי הספר תיאור המאגר
חינוך נושא המאגר
חינוך , בתי ספר , סקר , לימודים , שיקום שכונות , חינוך בלתי פורמלי , שירותי חינוך מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
בתי ספר תיכוניים לכיתות ט'-י"ד יחידת המאגר
בתי ספר תיכוניים לכיתות ט'-י"ד, לפי תכונות שונות תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-510 בתי ספר תיכוניים בשנת הלימודים תשנ"ו מס' יחידת המאגר
שאלונים שמולאו על ידי מנהלי בתי הספר התיכוניים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
נובמבר 1995 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום:1996 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יפה שיף, רכזת הסקר שם איש קשר
גף חינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553214 -02 , פקס:6553325 -02 תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
למ"ס, "סקר שירותי חינוך ורווחה, בתי ספר תיכונים, חינוך עברי וערבי, תשנ"ו", פרסום מיוחד מס'1999 ,1101  
7. המשתנים במאגר 
סמל בית הספר משתנה זיהוי עיקרי
מספר הכיתות בבית הספר בשנת תשנ"ו מספר התלמידים בבית הספר בשנת תשנ"ו האם בחודש כסלו תשנ"ו, דצמבר 1995, בית הספר השתתף בתכנית הרווחה החינוכית האם בחודש כסלו תשנ"ו, דצמבר 1995, בית הספר השתתף בתכנית לשיקום השכונות שירותי רווחה לתלמיד: האם בחודש כסלו תשנ"ו, דצמבר 1995, ניתנו לתלמידי בית הספר השירותים הבאים: ייעוץ חינוכי ייעוץ פסיכולוגי טיפול על ידי עובד סוציאלי טיפול על ידי קצין ביקור סדיר עובד קידום נוער שירותי ספרייה תכניות ושיטות הוראה מסגרות שירותי תרבות בבית הספר וחינוך בלתי פורמלי תכניות לקידום הסגל החינוכי מתקנים לרווחת התלמיד אבחנה בין בתי ספר חד-נתיביים לרב-נתיביים נתיב מחוז פיקוח צורת יישוב מעמד מוניציפלי מספר תלמידים בבית הספר השתתפות בתכנית הרווחה החינוכית ו/או שיקום השכונות בעלות שיוך לאשכול חברתי-כלכלי המשתנים
080   סקר נפגעי עבריינות, למ"ס
1. תיאור כללי 
הקובץ כולל רשומות מדגם מייצג של משקי בית שהשתתפו בסקר. לכל משק בית מפורטים נתונים על היפגעות/אי היפגעות מעבירות כלפי רכוש (דירה ורכב), וכן על היפגעות/אי היפגעות הנפשות השייכות למשק הבית. כמו כן נכללים נתונים על הגשת תלונה למשטרה ולחברות הביטוח. הסקר נערך בחודשים אוקטובר-דצמבר 1990, הנתונים מתייחסים ל-12 החודשים שקדמו למועד הסקר תיאור המאגר
עבריינות נושא המאגר
סקר , משקי בית , עבריינות , פגיעות בנפש , פגיעות רכוש , פריצות לבתים , נפגעי עבריינות מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
משקי בית יחידת המאגר
האוכלוסייה היהודית, לא כולל עולים שעלו ב-1990 ודיירי מוסדות וקיבוצים תיאור האוכלוסייה
הסקר בוצע כסקר נלווה לסקר כוח אדם, ב-3 מתוך 4 הפנלים של אוקטובר-דצמבר 1990. בסך הכל -6,400 משקי בית להוציא קיבוצים. נחקרו כ-5,600 משקי בית ובהם כ-13,250 נפשות בגילאי 15 ומעלה המייצגים כ-1.1 מיליון משקי בית יהודיים ובהם כ-2.5 מיליון נפשות מעל גיל 15 המדגם
כ-5,600 משקי בית, נובמבר 1990 מס' יחידת המאגר
שאלון שמולא על ידי פוקד. הנתונים נמסרו על ידי אחד מבני משק הבית (פרוקסי) כמקובל בסקר כוח אדם מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
אוקטובר 1989 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: נובמבר 1990 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יפה שיף, אגף חברה ורווחה שם איש קשר
אגף חברה ורווחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553410 -02 , פקס:6553325 -02 אינטרנט:www.cbs@cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים קובץ למשתמשים מצוי במאגר מדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
(למ"ס, "סקר נפגעי עבריינות,1990 ", פרסום מיוחד מס'937 . פרסומי הלשכה המתייחסים לסקרים קודמים בנושא: "סקר נפגעי עבריינות,1979 " (פרסום מיוחד מס'664 ) ו"סקר נפגעי עבריינות,1981 " (פרסום מיוחד מס'729  
7. המשתנים במאגר 
מספר משק בית כמקובל בסקר כוח אדם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משתנה זיהוי עיקרי
משתנים תלויים - היפגעות מעבירות כלפי דירה: פריצה וגניבה מהדירה גניבת רכוש מחוץ לדירה פריצה ללא גניבה נסיון פריצה. עבירות כלפי רכב: כלפי מכונית: גניבת רכב פריצה וגניבה מהרכב גניבת חלקים גניבת חפצים פריצה ללא גניבה גרימת נזק בכוונה כלפי קטנוע: גניבת רכב גניבת חלקים גרימת נזק בכוונה היפגעות מעבירות כלפי נפשות: גניבה ללא שימוש בכוח עבירות שבוצעו תוך כדי שימוש בכוח או איום בשימוש בכוח לכל סוג עבירה: נתונים על מספר העבירות שבוצעו כלפי משק הבית ועל הגשת תלונה למשטרה במקרה של אי תלונה - הסיבה לכך עבירות כלפי רכוש (דירה ורכב): נתונים על הגשת תלונה לחברות הביטוח על ידי משקי בית שהיו מבוטחים במועד הפגיעה משתנים בלתי תלויים - תכונות משק הבית: צורת יישוב מחוז מגורים מספר נפשות צפיפות דיור תכונות ראש משק הבית: מין גיל מצב משפחתי יבשת לידה מקום לידה ותקופת עלייה מספר שנות לימוד שייכות לכוח עבודה תכונות הנפשות (לאומדני הנפשות שנפגעו): מין גיל תכונות כלי הרכב שנפגעו: קיום מיגון ברכב במועד הפגיעה המשתנים
059   סקר פעולות ומאפייני פניות לתחנות ער"ן
1. תיאור כללי 
מאגר זה כולל שני סקרים:1 . סקר כללי של פעילות התחנות הכולל מספר מתנדבים, מספר שעות מאוישות בתחנות, מספר פניות ופרופיל של המתנדבים.2 . סקר מאפייני פניות הכולל חלק דמוגרפי (מין, גיל, אזור מגורים, מצב משפחתי וכו') וחלק אחר המפרט את סוג הבעיה, חומרת הבעיה, האם הופנה לשירות מטפל ונתונים נוספים הנוגעים לטיפול בבעיה תיאור המאגר
בריאות הנפש נושא המאגר
מצוקה , פסיכולוגיה , בריאות נפש , ייעוץ , סקר , מתנדבים מילות מפתח
מחקר או סקר, אחר: התייחסות לסוגי הבעיות לצורך הדרכה סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
פניות של אנשים הזקוקים לעזרה אשר פנו לאחת מתחנות ער"ן יחידת המאגר
כל פנייה נענית ומדווחת תיאור האוכלוסייה
כל פנייה עשירית בכל תחנה נשלחת למרכז המקצועי ומוזנת למאגר המדגם
כ-40,000 פניות,1998 מס' יחידת המאגר
טופס מיוחד אותו ממלא המתנדב לצורך איסוף הנתונים הדמוגרפיים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1990 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
הזנת הנתונים נעשית בסניפים במשך חצי שנה, כך שפעמיים בשנה מועברים הנתונים לרכז המקצועי להפקת דו"ח (באמצע השנה ובסופה) תדירות העדכון
עד חצי שנה, משתנה בהתאם לעומס העבודה פער העדכון
נשמרים נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יצחק גילת, מרכז מקצועי ארצי שם איש קשר
ריכוז מקצועי, ער"ן - אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון, ע"ש ד"ר אריה ומריה ב. זסלני יחידה ומוסד
ת"ד 9666 , ירושלים 91094 כתובת
טל':8615866 -09 ,631682 -053 פקס:8624757 -09 תקשורת
4. נגישות 
קבלת העתק מלא של המאגר גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים מגבלות בגישה
5. הערות 
המספר הסידורי הניתן לכל פנייה אינו משמעותי היות שאין לאגודה ולעורכי הסקר צורך בזיהוי פנייה מסוימת. החלק שלעתים מעוניינים בזיהויו לצורך טיפול, מלל השיחות לדוגמה, אינו במאגר, אלא בתיקיות, שם הטפסים מסודרים באופן כרונולוגי הערות
6. פרסומים מרכזיים 
פורסמו מספר מחקרים, נא לפנות למרכז המקצועי: יצחק גילת, ת.ד.862, נתניה 42108. טלפון:8615866 -09  
7. המשתנים במאגר 
מספר סידורי משתנה זיהוי עיקרי
מספר סידורי מספר הסניף תאריך הפנייה היום בשבוע (בספרות) מועד תחילת השיחה מועד סיום השיחה מין הפונה גיל משוער מצב משפחתי ילדים עיסוק סוג פנייה מאין באה השיחה הבעיה העיקרית לפי הערכת המתנדב הבעיה השנייה סוג הקו פונה במצב סיכון רקע טיפולי מה מבקש הפונה הפניה לשירותים אחרים הרגשת המתנדב בתום השיחה מצבים חריגים מין התורן ותק התורן המשתנים
090   אשפוז בית במערכת הבריאות בישראל - סקר, מכון ברוקדייל
1. תיאור כללי 
במאגר קיימים נתונים על החולים ומטפליהם. המאגר כולל מאפיינים דמוגרפיים ותפקודיים של חולים באשפוז בית, מאפייני הטיפול בהם ושביעות הרצון שלהם, מאפייני המטפלים בהם, עומס הטיפול ושביעות הרצון של המטפלים תיאור המאגר
אשפוז נושא המאגר
חולים , שימוש בשירותי בריאות , סקר , מטפלים בקשישים , אשפוז בית מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
חולים מאושפזי בית ובני משפחותיהם (כפרטים) יחידת המאגר
כל החולים שקיבלו טיפול ביחידות לאשפוז בית בתאריכים נתונים תיאור האוכלוסייה
2 יחידות לאשפוז בית נכללו במלואן ושתי יחידות נכללו בחלקן - לפי יישובים המדגם
200 חולים ו-200 מטפלים, יוני 1997 מס' יחידת המאגר
ריאיון פנים מול פנים בעזרת שאלון מובנה סגור על ידי מראיינים מנוסים בבית החולה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
מרץ 1997 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אוגוסט 1997 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
נטע בנטור, חוקרת שם איש קשר
חקר זיקנה, מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה יחידה ומוסד
גבעת הג'וינט, ת"ד 13087 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6557482 -02 , פקס:5612391 -02 דואר אלקטרוני: bentur@jdc.org.il תקשורת
4. נגישות 
עבודה עם תוכנה מוכנה במאגר עצמו קבלת העתק מלא של המאגר גישה ממוחשבת
אין הגבלות מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
אשפוז בית במערכת הבריאות בישראל, דו"ח מחקר: דמ -329 -98  
7. המשתנים במאגר 
מספר מזהה של המחקר משתנה זיהוי עיקרי
פרטים על החולה: סוג השאלון שם החולה מספר סידורי של החולה מספר כרטיס כתובת של החולה שם היחידה לאשפוז בית סוג מדגם תאריך כניסה לאשפוז בית נתונים אישיים: מין החולה גיל ארץ לידה שנת עלייה עבודה בשכר לפני המחלה הנוכחית כמה זמן לא עובד עקב מחלה נוכחית במה עבד/עובד בית ספר אחרון מצב משפחתי ילדים בארץ/בחוץ לארץ מספר ילדים הגרים עם חולה הגרים באותה שכונה הגרים באותה עיר/יישוב הגרים ביישוב אחר הגרים בחוץ לארץ כל כמה זמן מבקר את החולה לפחות אחד מילדיו שאינם גרים איתו ביקור של בני משפחה אחרים/חברים עם מי גר החולה פרטים ותהליכי הפנייה לאשפוז בית תהליכי הטיפול באשפוז בית ושביעות הרצון מהם אשפוז בבית חולים ופנייה למיון מצב בריאותי-תפקודי עזרה בפעילויות היומיומיות קיום קצבאות פנסיה הכנסה תמיכה רנטה וכד'. פרטים על המטפל: מין המטפל גיל המטפל ארץ לידה שנת עלייה מצב משפחתי קרבה לחולה השכלה עבודה מחוץ לבית מגורים עם החולה תנאי דיור פרטים על הטיפול תהליכי העזרה והטיפול תחומי העזר והטיפול שביעות רצון מאשפוז בית עזרה של בני משפחה אחרים מצב החולה הקשר עם יחידת אשפוז בית (כולל פניות וההיענות להן) קשיי המטפל במתן עזרה סידורים אלטרנטיביים תהליכי קבלת עזרה מרופא אחות פיזיותרפיסט וכד' הקשר עם עובד סוציאלי ציוד ומכשירים רפואיים הוצאות בחודש אחרון על טיפולים תרופות ציוד וכד' המלצות להמשך טיפול מצב החולה בעת שחרור מאשפוז מפאת ריבוי המשתנים, נמסרו המשתנים העיקריים בלבד המשתנים
018   סקר מבקרים במרכזי יום לקשישים -1994 , מכון ברוקדייל
1. תיאור כללי 
מאגר מידע של מבקרים במרכזי היום לקשישים ושל מרכזי היום עצמם שנאסף במהלך המחצית השנייה של שנת 1994. קיימים 3 קבצים במאגר לצורכי הסקר: קובץ מבקרים, קובץ מרכזי יום לקשישים וקובץ משולב בו ניתן לראות את המבקרים ומרכזי היום בהם ביקרו תיאור המאגר
קשישים נושא המאגר
תפקוד , סקר , מרכזי יום לקשישים , שירותים לקשישים , זקנים מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
קשישים המבקרים במרכזי יום לקשישים, מרכזי היום לקשישים יחידת המאגר
(כל מי שהיה רשום בכרטסת מרכז היום בתקופת ביצוע המפקד והוגדר כ"מבקר", דהיינו: מגיע לפחות פעם בשבוע, משלם על בסיס יומי ומקבל סל שירותים. הרוב המכריע של המבקרים הנו מעל גיל 65 (92% תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
7,442 רשומות פרט,119 מרכזי יום, מרץ 1995 מס' יחידת המאגר
שאלון למנהלי מרכזי היום לקשישים לנתוני יסוד. שאלון המבקרים לצוות המרכז, לאפיון כל אחד ממבקרי המרכז, לפרטים חברתיים-כלכליים, פרטים על המצב התפקודי-בריאותי, מצב קוגניטיבי ותפקוד נפשי-חברתי מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
יולי 1994 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: מרץ 1995 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
שמואל באר, חוקר אחראי על מאגר המידע לתכנון בתחום הזיקנה - משאב שם איש קשר
חקר הזיקנה, מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה יחידה ומוסד
גבעת הג'וינט, ת"ד 13087 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6557465 -02 ,6557475 -02 פקס:5612391 -02 דואר אלקטרוני shmuelb@jdc.org.il תקשורת
4. נגישות 
שאילתות הזמנת עיבודים ניתן לקבל עיבודים מודפסים גישה ממוחשבת
לא יימסר מידע שבאמצעותו ניתן לזהות מרכז יום ספציפי מגבלות בגישה
5. הערות 
בנוסף למאגר זה, ישנו מאגר מידע ממוחשב באשל הנוגע למידע על מרכזי היום עצמם, ללא פרטים אישיים על המבקרים. נתונים אלה מתעדכנים כל הזמן. נתונים על מרכזי יום לקשישים מתפרסמים בשנתון "הקשישים בישראל" היוצא על ידי הג'וינט מכון ברוקדייל ואשל, באמצעות "משאב" הערות
6. פרסומים מרכזיים 
שמואל באר, "מבקרים במרכזי יום לקשישים - ממצאים ממפקד ארצי", הג'וינט - מכון ברוקדייל דמ-283-98  
7. המשתנים במאגר 
מספר פנימי למבקר ומספר פנימי למרכז משתנה זיהוי עיקרי
פרטים על מרכזי יום: מספר סידורי של המרכז שם המרכז כתובת המרכז הגופים המפעילים את המרכז הגופים המממנים את המרכז תאריך פתיחת המרכז תאריך קבלת הרישוי לצורך מתן שירותים באמצעות חוק הסיעוד מיקום המרכז האם המרכז ממוקם בסמוך למתקן אחר המספק שירותים לקשישים האם המרכז משתמש בשירותים הניתנים על ידי מסגרת אחרת המספקת שירותים לקשישים האם במסגרת המרכז ישנן מחלקות או אגפים הגודל הפיזי של המרכז ימים ושעות ההפעלה של המרכז במסגרת הפעילות הרגילה של מרכז היום האם המרכז משמש מקום גם לפעילות אחרת ימים ושעות ההפעלה של המרכז במסגרת הפעילות הנוספת מספר המבקרים המקסימלי שהמבנה של המרכז יכול להכיל בו זמנית סך כל הקשישים הרשומים בכרטסת המרכז שהנם מבקרים קבועים (בשבוע האחרון של יוני 1994) מספר המבקרים במרכז בממוצע ליום (בשבוע האחרון של יוני 1994) מספר המבקרים הממוצע ליום לפי משך השהות במרכז מספר המבקרים בממוצע ליום לפי אופן ההגעה למרכז מספר הקשישים הממתינים לקבלתם כמבקרים במרכז התעריף היומי המלא של המרכז התשלום היומי שזכאי חוק הסיעוד משלמים עבור ארוחה הסכום מספר הזכאים המשלמים סכום זה האם קיים במרכז מטבח למה משמש המטבח השירותים הניתנים במרכז כוח האדם במרכז כוח אדם בשכר מתנדבים פרטים על המבקרים: מספר סידורי של המרכז מספר סידורי של המבקר שנת לידה מין ארץ לידה שנת עלייה מצב משפחתי יישוב מגורים צורת מגורים השכלה בריאות שליטה על הסוגרים מצב תפקודי רחצה במרכז ניידות מחוץ לבית מצב קוגניטיבי תפקוד נפשי-חברתי תאריך הצטרפות למרכז שיעור זכאות לחוק הסיעוד מספר ימי נוכחות בשבוע האחרון של יוני 1994 במימון חוק סיעוד שלא במימון חוק סיעוד התשלום היומי בחודש יוני 1994 המשתנים
079   סקר על נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, מכון ברוקדייל
1. תיאור כללי 
הסקר כלל ראיונות עם מדגם של 600 נכים (368 נכי רדיפות ו-232 נכי מלחמה) המייצגים 29,000 נכים הגרים בקהילה ביישובים עירוניים, שהם 93% מכלל הנכים המוכרים על ידי הלשכה. כלולים: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, מצבם הכלכלי, מצבם התפקודי-בריאותי-נפשי-חברתי, דפוסי שימוש בשירותים קהילתיים, תחומים של צרכים לא מסופקים תיאור המאגר
נכים ומוגבלים נושא המאגר
סקר , תגמולים , נכי רדיפות הנאצים , שיקום נכים מילות מפתח
מינהלי, מחקר או סקר, מידע לציבור שימוש עיקרי: מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי, נכללו נכים הגרים בקהילה ביישובים עירוניים. לא נכללו נכים הגרים ביישובים כפריים, או במחוזות יהודה ושומרון ובחבל עזה ונכים השוהים במוסדות אזור גיאוגרפי
נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים המקבלים תגמולים מהלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר יחידת המאגר
בני 54 ומעלה, נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, נכי רדיפות עם 25% נכות ומעלה, נכי מלחמה עם 10% נכות ומעלה תיאור האוכלוסייה
מדגם מייצג של 600 נכים מתוך אוכלוסייה של 29,000 נכים הגרים בקהילה ביישובים עירוניים. שני שלישים מהמדגם הנם נכי רדיפות הנאצים ושליש הם נכי המלחמה בנאצים. דגימה לפי 6 קבוצות (3-4 ערים) של גודל יישוב עירוני, כולל 3 הערים הגדולות המדגם
כ-600 נכים, נובמבר 1996 מס' יחידת המאגר
רישום נכים המטופלים בלשכה לשיקום נכים לשם בחירת המדגם הנתונים נאספו בריאיון בבית הנכה על ידי מראיין שהוכשר למטרה זו, באמצעות שאלון מובנה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
מאי 1996 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: נובמבר 1996 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
ירון קינג, חוקר שם איש קשר
חקר הזיקנה, מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה מכון ברוקדייל יחידה ומוסד
גבעת הג'וינט, ת"ד 13087 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6557421 -02 ,6557465 -02 פקס:5612391 -02 דואר אלקטרוני: yaronk@jdc.org.il אינטרנט:www.jdc.org.il/brookdale/istitute תקשורת
4. נגישות 
שאילתות הזמנת עיבודים ניתן להזמין את דו"ח המחקר או תמצית דו"ח המחקר גישה ממוחשבת
אין הגבלות מגבלות בגישה
5. הערות 
המאגר כולל נתונים שנאספו באמצעות שאלון מובנה במסגרת סקר על נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים. אוכלוסייה זו מקבלת תגמולים והטבות נוספות מהלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר וארגון זה הזמין את הסקר. אחת המטרות הנה לבחון היבטים שונים של הקשר בין אוכלוסיית הערות
6. פרסומים מרכזיים 
(ES-ברודסקי ג'ני, קינג ירון,1997 . סקר על נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, דמ-309-2 .97. תמצית מחקר-סקר על נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, תמ-15-97 (גירסה באנגלית:תמ-1.16  
7. המשתנים במאגר 
(מספר סידורי של הנכה (4 עמודות כולל זיהוי היישוב ומספר הנכה משתנה זיהוי עיקרי
מספר סידורי סוג מדגם מספר תיק אחוזי נכות סוג תגמול מין מחוז יישוב ארץ מוצא שנת לידה השכלה שותפים לדירה הכרה על ידי הלשכה לשיקום נכים שנת קבלת תגמולים הכרה בבן זוג כנכה בקשה לתוספת תגמול בקשה לשינוי אחוז נכות מידע על זכויות קשר עם הלשכה לשיקום נכים הערכת מצב בריאות מצב הבריאות הפיזי מצב תפקודי ניצול חוק הסיעוד סידור לארוחות שימוש בשירותים קהילתיים רווחה נפשית קשר עם ילדים קשר עם נכדים שיחות על השואה קשר עם חברים יכולת לקרוא ולכתוב פעילויות התנדבותיות תנאי דיור ציוד ביתי תיאור המצב בזמן המלחמה התנהגות בריאותית דפוסי שימוש בשירותי בריאות ורווחה מצב חברתי פעילויות פנאי פעילויות התנדבותיות תעסוקה בשכר תנאי דיור הכנסות ומצב כלכלי מידע מהמראיין מפאת ריבוי המשתנים נמסרו המשתנים העיקריים בלבד המשתנים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©