מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל
מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל עודכן לאחרונה בתאריך 21/09/1999
מילות מפתח: חינוך מיוחד  
כמות מאגרים - 3  
035   קובץ תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי, למ"ס
1. תיאור כללי 
קובץ אישי של התלמידים בחינוך העברי והערבי מכיתה א' עד י"ד. הקובץ כולל את כל הפרטים הדמוגרפיים והחינוכיים. הקובץ כולל פרטים על התלמידים בחינוך המיוחד ואת הבעיה הספציפית של כל תלמיד תיאור המאגר
חינוך נושא המאגר
חינוך , בתי ספר , לימודים , חינוך מיוחד מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
תלמידים יחידת המאגר
כל מי שלומד בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, בפיקוח משרד החינוך, התרבות והספורט, גילאי 6 עד 18 כולל מעטים בגיל 5 ומעל גיל 18. לא נכללים מוסדות בפיקוח משרד העבודה והרווחה תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-1.5 מיליון רשומות בתשנ"ז מס' יחידת המאגר
משרד החינוך, התרבות והספורט מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1996 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: אוגוסט 1997 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יוסי גידיניאן, ראש גף חינוך שם איש קשר
גף חינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553214 -02 , פקס:6553325 -02 תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
לגבי נתונים לשנים קודמות לתשנ"ז, קיימים קבצים רק על החינוך העל-יסודי ובו נתונים על החינוך המיוחד בחטיבות הביניים הנקראות חטיבות עמלניות הערות
6. פרסומים מרכזיים 
למ"ס, "פנימיות במוסדות חינוך על-יסודיים - חינוך עברי, תשנ"ז", לקט ממצאים סטטיסטיים מס'1998 ,40 . בקרוב יצא לאור פרסום בנושא הנשירה מבתי ספר. כל הנתונים מבוססים על קובץ התלמידים  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
סטטוס נוער סוג רשומה קוד פעילות תאריך פעילות תעודת זהות שנת לימוד שם פרטי שם משפחה מספר אחים מין כתובת סמל יישוב לאום תלמיד תאריך לידה ארץ לידה תאריך עלייה שם אב ארץ לידה אב השכלה אב שם אם ארץ לידה אם השכלה אם לאום בחינות הסמכה תאריך חזרה למערכת שנות לימוד בחוץ לארץ מחזור סיום לבגרות ניגש לבחינות מתכונת סמל גוף תומך תאריך כניסה לפנימייה קוד חריג גיל תאריך עדכון סמל בית ספר כיתה מקבילה מגמה מסלול נתיב זכאי לשכר לימוד תאריך כניסה לבית ספר תאריך עזיבת בית ספר מספר דרכון מוסע נעלה תאריך כניסה לבית ספר תאריך עזיבת בית ספר סמל מוסד סמל יישוב מחוז גיאוגרפי סוג מוסד סוג פיקוח מגזר כיתה סמל מוסד כיתה מסיימת המשתנים
060   חניכים בעל"ה
1. תיאור כללי 
על"ה הנו מוסד לילדים מפגרים. המאגר כולל את פרטי החניכים, הוריהם והרשויות המפנות תיאור המאגר
שירותים למפגרים נושא המאגר
ילדים , פיגור שכלי , שיקום , טיפול מוסדי , חינוך מיוחד , נכים , שירותים למוגבלים , סיעוד מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
ילדים ובוגרים המטופלים בעל"ה יחידת המאגר
גילאי 0-21, פרט למספר חריגים, ילדים בעלי פיגור קשה או במצב סיעודי, כל מי שהופנה על ידי רשויות הרווחה תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-200 רשומות ראשיות (קיימות רשומות משנה), יוני 1998 מס' יחידת המאגר
רישום, דיווח או מסמך שחובה על פי חוק: טופס רישום משרד הרווחה - טופס הוועדה וטופס השמה מוועדת השמה במשרד החינוך שאלון להורים לפרטים כלליים ממשרד הרווחה - סוג הקליטה (מעון יום, פנימייה וכו') וממשרד החינוך - סוג הפיגור מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ספטמבר 1995 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
אחת למספר שנים לפי המתבקש תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים למשך שנה, לאחר מכן נמחקות רשומות של חניכים שעזבו נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
קליין שלמה, מזכ"ל שם איש קשר
מינהלה, על"ה - עזר לילד הנכה יחידה ומוסד
עוזיאל 66, בני ברק 51646 כתובת
טל':5741961 -03 , פקס:5745264 -03 אינטרנט:zahav.net_bb@internet-ale תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי, מספר המערכת, שם וכתובת זהה לא יכולים להופיע פעמיים משתנה זיהוי עיקרי
נתוני הורה: מספר הורה שם משפחה פרטים אב ואם: תואר שם פרטי תעודת זהות שנת לידה ארץ לידה שנת עלייה ארץ עלייה שנות לימוד כתובת סמל עיר מיקוד סמל רשות מדינה ארץ. מספר נפשות אפיון הנחה כללי תאריך עדכון אחרון. נתוני משכורת: משלח יד מקום עבודה מעמד הכנסה. נתוני תנועת גבייה סכום לתשלום. נתוני תלמיד: מספר משפחה מספר תלמיד שם משפחה שם התלמיד תעודת זהות מספר טופס תאריך לידה תאריך כניסה תאריך רישום כיתה מקום מגורים מין קופת חולים כתובת סמל עיר מדינה סמל רשות תאריך סיום תאריך עלייה ארץ לידה ארץ עלייה קוד טיפול כמות תקופה תאריך עדכון אחרון. גליון טיפולים גליון אשפוז גליון אבחנה המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
מתנדבים בעל"ה - עזר לילד הנכה  
061   חניכי צ'יימס ישראל
1. תיאור כללי 
צ'יימס הנו מוסד לילדים עד גיל 3 ומבוגרים מגיל 21 בעלי פיגור שכלי והתפתחותי. המאגר כולל שמות ופרטים אישיים של החניכים הנמצאים בטיפול תיאור המאגר
שירותים למפגרים נושא המאגר
תינוקות , פיגור שכלי , שיקום , מוגבלים , מסגרות טיפוליות , אוכלוסיית מוסדות , חינוך מיוחד , נכים מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
אזור המרכז בעיקר אזור גיאוגרפי
חניכים/ות יחידת המאגר
תינוקות בגיל 0-3 ומבוגרים מעל גיל 21, בעלי פיגור שכלי וכל מיני נכויות תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-150, יוני 1998 מס' יחידת המאגר
קבלת נתונים מאגף רווחה בעיריות ומהעובדים הסוציאליים המפנים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1993 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
עדכון שוטף, לפי הצורך תדירות העדכון
שבוע פער העדכון
הנתונים נשמרים עד שחניך עוזב, אז רשומתו נמחקת ועוברת למאגר אחר נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
עליזה רוט, מזכירה שם איש קשר
צ'יימס ישראל יחידה ומוסד
ראול ולנברג 26, תל אביב 69791 כתובת
טל':5379660 -03 ,6574639 -03 פקס:6491631 -03 דואר אלקטרוני: chimesil@tremdlime.co.il תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
שם משפחה שם פרטי מסגרת נוכחית מסגרת קודמת תאריך קליטה תאריך פליטה רחוב ובית עיר מיקוד מקום מגורים נוכחי תעודת זהות תאריך לידה שם האב תעודת זהות שם האם מספר תעודת זהות איש קשר/אפוטרופוס אישור לאקמול אלרגיה נטילת תרופות מינון תאריך בדיקה רפואית רופא משפחה חבר בקופת חולים המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
חניכי צ'יימס ישראל שעזבו  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©