מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל
מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל עודכן לאחרונה בתאריך 21/09/1999
מילות מפתח: פריצות לבתים  
כמות מאגרים - 1  
080   סקר נפגעי עבריינות, למ"ס
1. תיאור כללי 
הקובץ כולל רשומות מדגם מייצג של משקי בית שהשתתפו בסקר. לכל משק בית מפורטים נתונים על היפגעות/אי היפגעות מעבירות כלפי רכוש (דירה ורכב), וכן על היפגעות/אי היפגעות הנפשות השייכות למשק הבית. כמו כן נכללים נתונים על הגשת תלונה למשטרה ולחברות הביטוח. הסקר נערך בחודשים אוקטובר-דצמבר 1990, הנתונים מתייחסים ל-12 החודשים שקדמו למועד הסקר תיאור המאגר
עבריינות נושא המאגר
סקר , משקי בית , עבריינות , פגיעות בנפש , פגיעות רכוש , פריצות לבתים , נפגעי עבריינות מילות מפתח
מחקר או סקר סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
משקי בית יחידת המאגר
האוכלוסייה היהודית, לא כולל עולים שעלו ב-1990 ודיירי מוסדות וקיבוצים תיאור האוכלוסייה
הסקר בוצע כסקר נלווה לסקר כוח אדם, ב-3 מתוך 4 הפנלים של אוקטובר-דצמבר 1990. בסך הכל -6,400 משקי בית להוציא קיבוצים. נחקרו כ-5,600 משקי בית ובהם כ-13,250 נפשות בגילאי 15 ומעלה המייצגים כ-1.1 מיליון משקי בית יהודיים ובהם כ-2.5 מיליון נפשות מעל גיל 15 המדגם
כ-5,600 משקי בית, נובמבר 1990 מס' יחידת המאגר
שאלון שמולא על ידי פוקד. הנתונים נמסרו על ידי אחד מבני משק הבית (פרוקסי) כמקובל בסקר כוח אדם מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
אוקטובר 1989 תאריך התחלה
חד פעמי - תאריך סיום: נובמבר 1990 התקופה
--- תדירות העדכון
--- פער העדכון
נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יפה שיף, אגף חברה ורווחה שם איש קשר
אגף חברה ורווחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידה ומוסד
הקריה, רוממה, ת"ד 13015 , ירושלים 91130 כתובת
טל':6553410 -02 , פקס:6553325 -02 אינטרנט:www.cbs@cbs.gov.il תקשורת
4. נגישות 
--- גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים קובץ למשתמשים מצוי במאגר מדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
(למ"ס, "סקר נפגעי עבריינות,1990 ", פרסום מיוחד מס'937 . פרסומי הלשכה המתייחסים לסקרים קודמים בנושא: "סקר נפגעי עבריינות,1979 " (פרסום מיוחד מס'664 ) ו"סקר נפגעי עבריינות,1981 " (פרסום מיוחד מס'729  
7. המשתנים במאגר 
מספר משק בית כמקובל בסקר כוח אדם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משתנה זיהוי עיקרי
משתנים תלויים - היפגעות מעבירות כלפי דירה: פריצה וגניבה מהדירה גניבת רכוש מחוץ לדירה פריצה ללא גניבה נסיון פריצה. עבירות כלפי רכב: כלפי מכונית: גניבת רכב פריצה וגניבה מהרכב גניבת חלקים גניבת חפצים פריצה ללא גניבה גרימת נזק בכוונה כלפי קטנוע: גניבת רכב גניבת חלקים גרימת נזק בכוונה היפגעות מעבירות כלפי נפשות: גניבה ללא שימוש בכוח עבירות שבוצעו תוך כדי שימוש בכוח או איום בשימוש בכוח לכל סוג עבירה: נתונים על מספר העבירות שבוצעו כלפי משק הבית ועל הגשת תלונה למשטרה במקרה של אי תלונה - הסיבה לכך עבירות כלפי רכוש (דירה ורכב): נתונים על הגשת תלונה לחברות הביטוח על ידי משקי בית שהיו מבוטחים במועד הפגיעה משתנים בלתי תלויים - תכונות משק הבית: צורת יישוב מחוז מגורים מספר נפשות צפיפות דיור תכונות ראש משק הבית: מין גיל מצב משפחתי יבשת לידה מקום לידה ותקופת עלייה מספר שנות לימוד שייכות לכוח עבודה תכונות הנפשות (לאומדני הנפשות שנפגעו): מין גיל תכונות כלי הרכב שנפגעו: קיום מיגון ברכב במועד הפגיעה המשתנים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©