מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל
מדריך למאגרי מידע ממוחשבים בנושאי רווחה בישראל עודכן לאחרונה בתאריך 21/09/1999
נושא: ציוד עזר רפואי  
כמות מאגרים - 6  
083   מערכת השאלת ציוד רפואי באגודת מגן לחולה
1. תיאור כללי 
מאגר פריטי ציוד רפואי להשאלה, כולל משאבות חלב ייחודיות לאגודה. הקובץ מכיל פריטי ציוד שהושאלו בעבר או שניתן להשאילם בהווה. מאגר הנתונים הקיים במרכז האגודה בירושלים מכיל נתונים על פריטי הציוד להשאלה בכל ארבעת הסניפים של האגודה בארץ תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
חולים , שיקום , השאלת ציוד רפואי , שירותים למוגבלים , ציוד רפואי מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי, מרכז האגודה בירושלים וקיימים סניפים בביתר, בקרית ספר, ברמת שלמה וברכסים אזור גיאוגרפי
פריטי ציוד רפואי ופריטי ציוד עזר ייחודי יחידת המאגר
פריטי ציוד רפואי וציוד עזר להשאלה הקיימים באגודת מגן לחולה תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-1,200 (פריטי ציוד בכל הסניפים), נובמבר 1998 מס' יחידת המאגר
תעודת אחריות לפריטי הציוד, טופס השאלת פריטי ציוד למעקב אחר השאלתם מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
פברואר 1998 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
לפי הצורך תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים, אלא אם כן פריט כלשהו יוצא מכלל שימוש נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
יואל פולק, שם איש קשר
אגודת מגן לחולה יחידה ומוסד
בית וגן 64, ירושלים 91160 כתובת
טל':6433474 -02 , ביפר 6294666-02 מנוי:45515 פקס:6435479 -02 תקשורת
4. נגישות 
ניתן לקבל מידע מספרי, ללא פרטים מזהים גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
מספר ציוד, שם משתנה זיהוי עיקרי
פריטי הציוד: החפץ המושאל מספר יחידה מספר קבלה נשאל על ידי המזכיר המשאיל האם תקין פרטי השואל: שם משפחה שם אב שם אם מספר תעודת זהות של האב כתובת יישוב אם החפץ לא נמצא בבית השואל: משפחה כתובת. תאריך השאלה על ידי הסיבה להשאלה אושר על ידי המזכיר קשר הבא בתאריך תאריך החזרה על ידי המזכיר האם תקין המשתנים
087   מקבלי סיוע לקניית ציוד לנכים, יד אבי היישוב
1. תיאור כללי 
רשימת מקבלי סיוע מהקרן לקניית ציוד לנכים וגילם בעת קבלת הסיוע. למאגר שני חלקים (תקופתיים): החלק הפעיל, מקבלי סיוע מהשנה האחרונה למשך שלוש שנים והחלק שאינו פעיל, מקבלי סיוע במשך שלוש שנים בעבר. המאגר הנוכחי כולל את שני החלקים תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
קרן סיוע , נכים , שירותים למוגבלים , ציוד לנכים מילות מפתח
מינהלי לצורך בדיקה אם קיימת כפילות בקשה סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
נכים יחידת המאגר
נכים, ילדים או מבוגרים, הנמצאים במסגרת שיקומית או תעסוקתית, עליהם ניתנה חוות דעת של עובדים סוציאליים תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-320 מקבלי סיוע, יולי 1998 מס' יחידת המאגר
דו"חות סוציאליים של העובדים הסוציאליים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1994 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
לפי הצורך תדירות העדכון
לפי הצורך פער העדכון
נשמרים נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
נתניה יצחק, מזכירה ומתאמת הפרויקט שם איש קשר
פרויקט השאלת ציוד לנכים, יד אבי היישוב יחידה ומוסד
אבן גבירול 16, ירושלים כתובת
טל':5665107 -02 , פקס:5610028 -02 תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
בשל שמירה על סודיות אין הוצאת נתונים מגבלות בגישה
5. הערות 
המאגר משמש רק לשם בדיקה אם הייתה בקשה דומה בעבר, ואין בו כמעט שימוש לאחר הכנסת הנתונים הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
שם משתנה זיהוי עיקרי
שם פרטי שם משפחה גיל מסגרת בה הוא נמצא (גן וכדומה) מכשיר מבוקש סכום ששולם המשתנים
086   מנויים למוקד מצוקה, יד שרה
1. תיאור כללי 
שמות, פרטי כתובת, מחלות של קשישים, חולים ומוגבלים המחוברים על ידי משדר מצוקה למוקד. המאגר כולל גם את פרטי קרובי המשפחה והשכנים הרלוונטים של אותו אדם וכן את כל הסטורית הקריאות שלו תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
השאלת ציוד רפואי , מוגבלים , משדרי מצוקה , נכים , שירותים למוגבלים , ציוד רפואי , זקנים מילות מפתח
מינהלי, לצורך סיוע חירום וקשר שוטף לבדיקת שלומם של המנויים סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
חולים, בעיקר קשישים ובני זוגם יחידת המאגר
כל מי שפונה, בעיקר קשישים אך גם נכים, מוגבלים, חולים ומנויים למוקד מסיבות ביטחוניות תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-12,000 מנוייים, מתוכם כ-5,000 בני זוג של חולים יולי 1998 מס' יחידת המאגר
שאלון בקשה לחיבור משדר מצוקה וטופס הממולא בזמן ההתקנה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1989 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
בכל הודעה על שינוי או עדכון יזום על ידי משלוח מכתבים למנויים תדירות העדכון
מיידי בדרך כלל פער העדכון
נשמרים. כאשר המנוי נפטר או מפסיק את מנויו - רשומתו מוקפאת נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
פנחס וייל, מנהל המוקד שם איש קשר
משדרי מצוקה, יד שרה יחידה ומוסד
שד' הרצל 124, ירושלים כתובת
טל':6444422 -02 , פקס:6444494 -02 אינטרנט:www.yadsarah.org.il תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
מגבלות בגישה
5. הערות 
לפרטים נוספים ולגבי פרסומים נא לפנות למר דוד רוטנר, טל'6444420 -02 הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
מספר אישי ומספר מכשיר. יתכנו מספר מכשירים למספר אישי אחד משתנה זיהוי עיקרי
שם משפחה שם פרטי תעודת זהות תאריך לידה מצב משפחתי ארץ מוצא שנת עלייה מספר אישי כתובת מדויקת שכונה עיר מיקוד ציון גישה מיוחדת לדירה שפות אבחנות רפואיות עיקריות קופת חולים מרפאה הרופא המטפל עובדת סוציאלית או לשכה מטפלת מספר הנפשות הגרות בדירה שכנים: פרטי שכן 1 פרטי שכן 2 (נמצא ברשותם מפתח לדירה?) קרובים: פרטי 3 קרובים איש קשר לנושא ההתקנה בירורים והודעות הקשורות למשדר ולמנוי קרבה שם המבקש מספר זהות קרבה חתימה המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
קובץ תורמים ליד שרה פרטי ציוד רפואי ושיקומי להשאלות - יד שרה קובץ הציוד בארגון יד שרה - לניהול מחסנים  
082   מערכת השאלת ציוד רפואי - מאגר שואלים, יד שרה
1. תיאור כללי 
מאגר לקוחות ששאלו ציוד רפואי שיקומי מאגודת יד שרה. המאגר כולל פרטים אישיים תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
חולים , שיקום , השאלת ציוד רפואי , מוגבלים , נכים , שירותים למוגבלים , ציוד רפואי מילות מפתח
מינהלי, לצורך מעקב אחר ציוד מושאל סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
שואלים ציוד רפואי מאגודת יד שרה יחידת המאגר
חולים הזקוקים לציוד רפואי כלשהו אשר קיים באגודה, או כל אדם המגיע לקחת ציוד רפואי עבור עצמו או עבור חולה אחר לצורך שיקום בביתו תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
בסניף הראשי כ-190,000 שואלים שהם כ-20% מהשואלים בכל הסניפים, יולי 1998 מס' יחידת המאגר
שובר השאלה אשר אגודת יד שרה הנפיקה על פי צרכיה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
ינואר 1989 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
עם כל השאלה חדשה ובכל פנייה של השואל / חולה תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
ענבר בן ישר, מחשוב סניפים - השאלה שם איש קשר
יד שרה יחידה ומוסד
שד' הרצל 124, ירושלים כתובת
טל':6444422 -02 , פקס:6444508 -02 אינטרנט:www.yadsarah.org.il תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
קיימות הגבלות ברמת המשתמש מגבלות בגישה
5. הערות 
על פי סקר שנעשה ב"דחף": כל משפחה חמישית במדינה משתמשת בשירותי יד שרה הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי משתנה זיהוי עיקרי
מספר סניף כרטיס תאריך תאריך החזרה תזכורת תעודת זהות שם כתובת עיר מיקוד מקום עבודה הושאל עבור סיבת פנייה מספר ידני קוד ערבון סוג השואל סטטוס כרטיס סוג תשלום סכום תאריך פירעון תאריך תפוגה מכשיר להשאלה סווג כמות ערבון המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
קובץ תורמים ליד שרה פרטי ציוד רפואי ושיקומי להשאלות - יד שרה קובץ הציוד בארגון יד שרה - לניהול מחסנים  
084   שואלים ציוד רפואי מעזר מציון
1. תיאור כללי 
רשימת שואלים - לכל שואל נפתח כרטיס השאלה אשר מתעדכן בהתאם להשאלות תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
השאלת ציוד רפואי , שירותים למוגבלים , ציוד רפואי מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
שואלים ציוד מעזר מציון יחידת המאגר
כל מי שרוצה לשאול ציוד - עד 100 פריטים לאדם תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-3,000 בסניפים ועוד 10,916 במרכז, אוגוסט 1998 מס' יחידת המאגר
טופס פרטים אישיים של האגודה מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1993 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
לפי הצורך תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים. קיים תת-מאגר ארכיוני בו נכללים שואלים שלפי שיקול דעתו של האחראי, כרטיסם לא יהיה פעיל, אך ניתן תמיד להחזירם למאגר הפעיל נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
מנחם אינדיג, אחראי מחשוב שם איש קשר
עזר מציון יחידה ומוסד
אשל אברהם 16, בני ברק כתובת
טל':5742742 -03 ,5799257 -03 פקס:5744030 -03 תקשורת
4. נגישות 
אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
מותר עד 100 השאלות הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי, מספר טופס השאלה משתנה זיהוי עיקרי
שם משפחה שם פרטי יישוב רחוב תעודת זהות 1 תעודת זהות 2 תורם עמ"י הערות טופס השאלה סוג הערבון מספר המחאה מספר בנק מספר סניף מספר חשבון סכום יש תאריך ערך ההשאלות המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
ציוד רפואי וציוד עזר להשאלה - עזר מציון ציוד פלט קולי ייחודי להשאלה - עזר מציון משתתפים בקייטנת ילדים חריגים של עזר מציון - קיץ 1997  
085   רשימת שואלים ציוד פלט קולי ייחודי מעזר מציון
1. תיאור כללי 
רשימת השואלים, בדרך כלל ילדים, ציוד פלט קולי הקיים באגודת עזר מציון. קיימים תתי מאגרים: קובץ ממתינים לפריט, קובץ שואלים ארכיוני, קובץ בקשות ארכיוני, קובץ בקשות פעילות ומעקב בדיקת החזרה. מאגר זה מתייחס לקובץ השואלים הארכיוני והפעיל, הכולל את רשימת הממתינים לקבלת הציוד תיאור המאגר
ציוד עזר רפואי נושא המאגר
לקויי תקשורת , השאלת ציוד רפואי , מוסדות חינוך , ציוד פלט קולי , שירותים למוגבלים מילות מפתח
מינהלי סוג המאגר
כלל ארצי אזור גיאוגרפי
ילדים לקויי תקשורת יחידת המאגר
ילדים עם הפרעות בתקשורת או בעיות מוטוריות, המאובחנים ככאלו ומטופלים במכון מוכר, הזקוקים לציוד פלט קולי ובהפניית המכון מבקשים לשאול ציוד זה מהאגודה תיאור האוכלוסייה
אין המדגם
כ-600 שואלים, אוגוסט 1998 מס' יחידת המאגר
טופס בקשה להשאלת פריט אבחון והמלצה של קלינאי תקשורת מהמכונים מקור המידע
2. תקופת התייחסות 
1997 תאריך התחלה
מתעדכן, פעיל התקופה
לפי הצורך. כאשר שואלים ציוד, הנתונים מתעדכנים באופן אוטומטי להוצאת טופס תדירות העדכון
מיידי פער העדכון
נשמרים. אם הילד כבר לא זקוק לפריט ואין אפשרות שיזדקק לכך, מועברת רשומתו למאגר ארכיוני נתונים תקופתיים
3. אחריות מוסדית 
מנחם אינדיג, אחראי מחשוב שם איש קשר
צוות מקצועי - המדור לילד המיוחד, עזר מציון יחידה ומוסד
השומר 10, בני ברק כתובת
טל':5799256 -03 ,5799257 -03 פקס:6192958 -03 תקשורת
4. נגישות 
ניתן לקבל מידע לפי תיאום עם המנהל גישה ממוחשבת
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד מגבלות בגישה
5. הערות 
השואלים או המעוניינים בהשאלת ציוד פונים באמצעות בתי החולים, "משעול" ושאר מכונים המטפלים בהפרעות תקשורת ונוצר קשר עם קלינאי התקשורת שלהם. ההשאלה הנה למשך 90 יום, עם אפשרות להארכה (השאלה חדשה), בפעם השלישית השואלים נדרשים לרכוש את הציוד. אחראית המדור לי הערות
6. פרסומים מרכזיים 
---  
7. המשתנים במאגר 
תעודת זיהוי, מספר טופס משתנה זיהוי עיקרי
תעודת זהות שם משפחה שם פרטי רחוב בית ישוב פרטי הילד: מסגרת חינוך אבחנה רפואית מטפל עובד סוציאלי תאריך רישום תאריך תזכורת פרטי בקשה: שם הפריט גורם ממליץ קלינאי תקשורת דחיפות כמות נדרשת תאריך רישום התחלת פעילות תאריך תזכורת המשתנים
8. מאגרים נוספים במוסד, שלא פורטו במדריך 
ציוד רפואי וציוד עזר להשאלה - עזר מציון ציוד פלט קולי ייחודי להשאלה - עזר מציון משתתפים בקייטנת ילדים חריגים של עזר מציון - קיץ 1997  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©