מפות - שנתון סטטיסטי לישראל 2010 - מספר 61 
English
:מידע נוסף מהשנתון כל המפות בקובץ אחד
לוחות ומבואות Word קובץ בפורמט
תרשימים הקדמה
  נספח למפות רשימת מפות חדשות, ורשימת מפות שהופיעו בשנתון הקודם
ולא מופיעות בשנתון זה
 
לתשומת לבכם: בפרקים מסוימים לא מופיעות מפות
 
  המשך   בחר מפה לפי נושא
 
1. מאפיינים גאופיזיים
 
שם מפה
מספר
  מחוזות, נפות ואזורים טבעיים 1.1


 
2. אוכלוסייה
 
שם מפה
מספר
  צפיפות אוכלוסייה, לפי אזורים טבעיים 2.1
  אוכלוסייה, לפי גיל חציוני ביישובים שמנו 5,000 תושבים ויותר 2.2
  עיריות: מאזן הגירה וריבוי טבעי 2.3
  אחוז עולי 1990 ואילך ביישובים שמנו 5,000 תושבים ויותר 2.4


 
3. תנועה טבעית
 
שם מפה
מספר
  שיעור תמותת תינוקות ל-1,000 לידות חי, ביישובים עירוניים, 2008-2004 3.1


 
5. משקי בית ומשפחות
 
שם מפה
מספר
  ממוצע נפשות למשק בית, לפי נפה 5.1
  סוג משפחה, לפי נפה 5.2
  הוצאה חודשית כספית לנפש ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר 5.3
  הכנסה חודשית כספית נטו לנפש ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר 5.4
  אחוז הדירות בבעלות ובשכירות, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר 5.5


 
8. חינוך והשכלה
 
שם מפה
מספר
  תלמידים בחינוך על יסודי (כיתות ז-יב) שנשרו ממערכת החינוך, לפי יישוב המגורים של התלמיד, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר 8.1
  תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר 8.2


 
10. ממשלה ורשויות מקומיות
 
שם מפה
מספר
  עיריות ומועצות מקומיות: אחוז ההכנסות העצמיות מסך כל ההכנסות הסופיות בתקציב הרגיל, 2008 והרמה החברתית-כלכלית, 2006 10.1


 
12. עבודה ושכר
 
שם מפה
מספר
  אחוז בכוח העבודה האזרחי, לפי מין ונפה 12.1
  אחוז הבלתי מועסקים, לפי מין ונפה 12.2
  אחוז המועסקים העובדים ביישוב המגורים ומחוץ ליישוב המגורים, לפי נפה 12.3


 
18. עסקים
 
שם מפה
מספר
  עסקים, לפי ענף כלכלי ונפה 18.1


 
19. חקלאות
 
שם מפה
מספר
  שטחי גידולים חקלאיים, לפי אזור טבעי 19.1


 
20. תעשייה
 
שם מפה
מספר
  משרות בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית ונפה 20.1


 
22. בינוי
 
שם מפה
מספר
  שטח בנייה שהסתיימה, לפי ייעוד ואזור טבעי 22.1
  דירות שבנייתן הסתיימה, לפי יוזם הבנייה ואזור טבעי 22.2


 
23. תיירות ושירותי הארחה
 
שם מפה
מספר
  לינות במלונות תיירות ביישובים נבחרים 23.1


 
27. איכות הסביבה
 
שם מפה
מספר
  רמת זיהום החופים 27.1


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©