לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2015
English
>
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות
תרשימים  

  בחר נושא
עבודה ושכר
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, ואוכלוסיית בני 54-25 (גילי עבודה עיקריים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי צורת יישוב מגורים, גיל ומין 12.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה במטרופולין תל אביב, במטרופולין חיפה ובמטרופולין באר שבע, לפי תכונות כוח העבודה ומין 12.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מחוז ונפת מגורים, יישובים המונים 100,000+ תושבים ומין 12.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים בכוח העבודה, לפי יבשת לידה, תקופת עלייה, גיל ומין 12.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, גיל, מין ודת 12.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין 12.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים נשואות בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל 12.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים יהודיות שאינן רווקות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים שלהן (בני 14-0), גיל הילד הצעיר ותכונות נבחרות 12.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מין ותכונות נבחרות 12.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, אחוז שכירים ואחוז מועסקים העובדים חלקית, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 12.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), צורת יישוב מגורים וצורת יישוב עבודה 12.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מחוז ונפת מגורים 12.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז מגורים, מחוז עבודה ומין 12.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה 12.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 12.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 12.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים יהודים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מין, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מעמד בעבודה ומין 12.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי סיבה לעבודה חלקית, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות, ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 12.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי מין, דת, גיל, שנות לימוד ועבודה ב-12 החודשים האחרונים בישראל 12.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי מין, צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי משך ואופן חיפוש עבודה והיקף משרה שחיפשו 12.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי סיבה להפסקת עבודה, תעסוקה לפני חיפוש עבודה ומועד הפסקת עבודה אחרונה 12.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי יחס קרבה לראש משק הבית ולפי מספר בלתי מועסקים, מועסקים וילדים בני 14-0 במשק הבית 12.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, תקופת עלייה, גיל ומין 12.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 12.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ומשלח יד (סיווג 2011) 12.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 34-15, לפי עבודה ולימודים, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 12.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 12.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק (סיווג 2011) 12.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות פנויות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומשלח יד (סיווג 2011) 12.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, משרות פנויות ויחס בין היצע (מחפשי עבודה) לביקוש (משרות פנויות), לפי קבוצות נבחרות של משלחי יד (סיווג 2011) 12.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר 12.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011) (כולל משרות של עובדים זרים) 12.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר של עובדים זרים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011) 12.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו''ל, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (ראשי ומשנה) (סיווג 2011) 12.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר 12.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי (סיווג 2011) 12.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות, משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים, לפי משלח יד ומין 12.46
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים, לפי שנות לימוד ומין 12.47
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דורשי עבודה בלשכות עבודה של שירות התעסוקה, לפי סוג לשכה 12.48
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תביעות לתשלום דמי אבטלה שהוגשו למוסד לביטוח לאומי 12.49
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביתות והשבתות, שובתים ומושבתים, ימי עבודה שאבדו ועיצומים 12.50
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.51
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.52
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעור תעסוקה של בני 15 ומעלה, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.53
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בני 74-15 בתחום ההייטק מכלל המועסקים בני 74-15, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.54


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©