לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2018
English
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות

  המשך     בחר לוח לפי נושא

 
 
13. מחירים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מחירים 13.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מחירים נבחרים 13.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן 13.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי קבוצה 13.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי ענף כלכלי 13.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שינויים במדד מחירי דירות, כל שנה לעומת קודמתה 13.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי קבוצה 13.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי בנייה 13.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי קבוצה ראשית 13.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה 13.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי קבוצה 13.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה 13.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה 13.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 13.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי ענף כלכלי 13.16
 
24. תחבורה ותקשורת
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחבורה - נתונים פיזיים 24.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, לפי ענף כלכלי ראשי 24.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי רכבת 24.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי אוטובוסים בקווים קבועים 24.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוניות, תפוסה ומעמס של צי הסוחר הישראלי, לפי סוג וגיל האונייה 24.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צי המטוסים, לפי סוג מטוס, סוג מנוע, גיל מטוס וקיבולת 24.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת אוניות, מטענים ונוסעים בשירותים של נמלי ים 24.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת מטוסים, מטענים ונוסעים, פדיון ותשומת עבודה בשירותים של נמלי תעופה 24.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דרכים סלולות, לפי אורך ושטח 24.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב 24.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל ושנת עלייה לכביש 24.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נסועה (קילומטרז') לא-עירונית, לפי יום בשבוע 24.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי דרגת רישיון 24.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי שנת הוצאת רישיון, גיל ומין 24.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, נפגעים, כלי רכב ונהגים מעורבים 24.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה 24.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, גיל וסוג נפגע 24.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כלי רכב מנועיים ורמת מינוע - השוואות בין-לאומיות 24.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעים והרוגים בתאונות דרכים - השוואות בין-לאומיות 24.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים - השוואות בין-לאומיות 24.24
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©