לוח מספר 1 מפרק 1 מבוא - פרק 1 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 1