לוח מספר 2 מפרק 1 מבוא - פרק 1 שנתון סטטיסטי לישראל  2007 - מספר 58 פרק 1