לוח מספר 2 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2007 - מספר 58 פרק 2