לוח מספר 3 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2015 - מספר 66 פרק 2