לוח מספר 6 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2009 - מספר 60 פרק 2