לוח מספר 7 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2006 - מספר 57 פרק 2