לוח מספר 8 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2010 - מספר 61 פרק 2