לוח מספר 16 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 2