לוח מספר 20 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2016 - מספר 67 פרק 2