לוח מספר 23 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2005 - מספר 56 פרק 2