לוח מספר 24 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2008 - מספר 59 פרק 2